God orderingång och fortsatt omsättningstillväxt

Fjärde kvartalet: oktober – december

 • Nettoomsättningen uppgick till 304,2 MSEK (283,7), en ökning med 7,3 procent eller 20,5 MSEK.
 • Orderingången uppgick till 305,0 MSEK (296,4), en ökning med 2,9 procent.
 • Orderstocken ökade med 0,8 MSEK, under kvartalet och uppgick till 1 203,5 MSEK vid kvartalets slut.
 • Rörelseresultatet uppgick till 27,0 MSEK (26,3), en ökning med 2,8 procent. Justerat rörelseresultat uppgick till 41,6 MSEK (37,4) en ökning med 11,0 procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 19,0 MSEK (20,0), en minskning med 1,0 MSEK.
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,86 SEK (1,09), före och efter utspädning.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 29,5 MSEK (138,4).
 • Anpassningen till de nya redovisningsreglerna enligt IFRS 15 har minskat kvartalets omsättning med 4,4 MSEK och rörelseresultatet med 1,7 MSEK. Jämförelsetalen har inte omräknats.

Helåret januari – december

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 058,1 MSEK (989,0), en ökning med 7,0 procent eller 69,1 MSEK.
 • Orderingången uppgick till 1 003,1 MSEK (1 113,5), en minskning med 9,9 procent.
 • Orderstocken minskade med 34,8 MSEK, motsvarande 2,8 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 105,6 MSEK (92,3), en ökning med 14,4 procent. Justerat rörelseresultat uppgick till 120,2 MSEK (116,7) en ökning med 3,0 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 76,8 MSEK (37,7), en ökning med 104 procent.
 • Resultat per stamaktie uppgick till 3,67 SEK (2,43), före och efter utspädning.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 49,9 MSEK (182,9).
 • Anpassningen till de nya redovisningsreglerna enligt IFRS 15 har minskat årets omsättning med 21,8 MSEK och rörelseresultatet med 9,4 MSEK. Jämförelsetalen har inte omräknats.
 • Styrelsens förslag till årsstämman 2019 är att en utdelning om 2,00 SEK per aktie lämnas för verksamhetsåret 2018.

Händelser i fjärde kvartalet och efter kvartalets utgång

 • Balco har förvärvat och tillträtt samtliga aktier i TBO-Haglinds AB i slutet av det fjärde kvartalet. Omsättningen per år i det förvärvade bolaget uppgår till cirka 130 MSEK och förväntas bidra positivt med 0,50 kr i vinst per aktie under 2019. TBO-Haglinds AB har inte påverkat Balcos orderingång, omsättning och resultat under 2018.

Telefonkonferens
En telefonkonferens hålls idag den 22 februari klockan 09:00 (CET) då vd och koncernchef Kenneth Lundahl och CFO Fredrik Hall presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på: 

 • SE: +46 8 519 993 83 eller
 • UK: +44 333 300 92 73
 • US: +1 646 722 49 57

För mer information, vänligen kontakta:
Kenneth Lundahl, vd och koncernchef, 070-630 20 57
Fredrik Hall, CFO, 070-392 77 30
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@balco.se

Balco är ett tillväxtbolag som erbjuder innovativa, patenterade och energibesparande balkonglösningar av hög kvalitet. Bolagets kundanpassade produkter bidrar till en ökad livskvalitet, trygghet och värdeökning till boenden i flerbostadshus. Balco kontrollerar, genom en decentraliserad och effektiv försäljningsprocess, hela sin värdekedja – från produktion till leverans. Företaget, som grundades i Växjö 1987 och har över 300 anställda, är marknadsledare i Norden och är verksam på ett flertal marknader i norra Europa. Omsättningen under 2018 uppgick till 1 058 MSEK. Balco är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Om oss

Balco är ett tillväxtbolag som erbjuder innovativa, patenterade och energibesparande balkonglösningar av hög kvalitet. Bolagets kundanpassade produkter bidrar till en ökad trygghet, livskvalitet och värdeökning till boenden i flerbostadshus. Balco kontrollerar, genom en decentraliserad och effektiv försäljningsprocess, hela sin värdekedja – från produktion till leverans. Företaget, som grundades i Växjö 1987 och har över 300 anställda, är marknadsledare i Norden och är verksam på ett flertal marknader i norra Europa. Balco ägs av Segulah IV L. P. samt av ledning och anställda i bolaget. Omsättningen under 2016 uppgick till 802 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar