BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari-december 2006

Ballingslöv International AB (publ)

Organisationsnummer 556556-2807

• Nettoomsättningen ökade med 22 procent *) till 2 274,1 Mkr (1 870 ,9)
• Den organiska tillväxten uppgick till ca 11 procent
• Periodens nettoresultat ökade med 69 procent till 144,6 Mkr (85,4)
• Vinsten per aktie ökade med 69 procent och uppgick till 13,48 (7,96)
• Rörelseresultatet ökade med 52 procent till 229,9 Mkr (151,2) motsvarande en rörelsemarginal på 10,1 procent (8,1)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 262,7 Mkr (138,0)


*) Kvik ingick inte i koncernen under första kvartalet 2005

Om oss

Ballingslöv International AB är en av de ledande tillverkarna av köksinredningar i Skandinavien och Storbritannien. Produkterna säljs under ett antal starka och på respektive marknader välkända varumärken. Ballingslöv har tillverkning i Sverige, Danmark och Storbritannien och har ca 820 anställda.

Dokument & länkar