BaltCap lanserar buyout-fond med fokus på New Nordics

Report this content

BaltCap har genomfört en första stängning av BaltCap Private Equity Fund III (BPEF III) till ett värde av 126 miljoner euro, vilket var över det ursprungliga målet. Fonden tecknades av den befintliga institutionella investerarbasen.
Den nya fonden kommer att fortsätta den beprövade och framgångsrika buy-and-build-strategin från de föregående fondgenerationerna, BPEF I och BPEF II, där investeringar gjorts i mogna, innovativa företag för att utveckla dem till att bli ledande på sina marknader.

Den nya fonden har som mål att göra 8 till 10 investeringar i Baltikum och Norden i företag med värderingar mellan 10 och 50 miljoner euro. Fondens investering i varje plattform är planerad att uppgå till mellan 10 och 20 miljoner euro.

Martin Kõdar, managing partner för BaltCap, betonar att BaltCap utvidgar sitt geografiska mandat:
- Förutom Baltikum, som hittills har varit BaltCaps hemmamarknad, kommer fonden också att fokusera på företag i Finland och Sverige med en baltisk koppling eller baltiskt fokus. De nordiska och baltiska ekonomierna bildar en större, allt mer integrerad marknad - New Nordics – som medför större affärsmöjligheter. Vi hoppas att BPEF III kommer att vara en del av den fortsatta affärsintegration inom New Nordics, förklarar Kõdar.

Bland investerare i fonden finns Europeiska Investeringsfonden (EIF), som delvis investerar genom Baltic Innovation Fund 2 (ett initiativ som skapats genom ett statligt samarbete mellan Estland, Lettland, Litauen samt EIF), Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO), LHV pensionsfonder, SEB:s pensionsfonder i Estland, Lettland och Litauen, eQ Asset Management samt family offices.
- Vi uppskattar det fortsatta förtroende våra långsiktiga nyckelinvesterare visar för våra medarbetare och vår strategi. Det är en stor framgång för oss och vår region att vi når över fondens planerade storlek vid första stängningen, tillägger Kõdar.

Pier Luigi Gilibert, verkställande direktör för EIF kommenterar:
- Investeringen i BaltCap Private Equity Fund III visar på vårt kontinuerliga och framgångsrika samarbete. Dessutom är det den första investeringen från Baltic Innovation Fund 2 - det gemensamma baltiska initiativ som skapats för att fortsätta utveckla den baltiska private equity och venture capital marknaden.

Charlotte Ruhe, vd för EBRD i Central- och Sydosteuropa, säger att investeringar i BaltCaps nya fond är strategiskt väl anpassade till EBRD:s prioriteringar i Baltikum.
- Vi stöder framväxten av en starkare och mer hållbar private equity-bransch genom att tillhandahålla aktie- och hybridkapital i alla faser av företagens utveckling. Vi är nöjda med den roll som BaltCap redan spelar, och kommer att fortsätta spela, genom att den nya fonden fortsätter tillhandahålla aktiekapital till företag i de baltiska staterna, något som ofta är en knapp resurs, säger Charlotte Ruhe.

SEB Investment Managements förvaltare Endriko Võrklaev betonade att SEB:s estniska, lettiska och litauiska pensionsfonder är bland fondens största investerare.
- Fler och fler tillväxtbolag med bra potential finns utanför de noterade marknaderna. Vi anser att investeringar i lokala privata företag väl matchar de lokala pensionsfonderna som har en lång investeringshorisont. Vår växande exponering mot lokala ekonomier hjälper oss också att förbli motståndskraftiga mot lokal inflation, tillägger Võrklaev.

- Vi är mycket nöjda med att fortsätta vårt goda samarbete med BaltCap och att för andra gången investera i en av deras fonder som riktar sig till den baltiska regionen. NEFCO:s engagemang i fonden kommer att resultera i väsentligt ökade investeringar riktat till företag som bidrar till en positiv miljöpåverkan, till exempel relaterad till återvinning, energieffektivitet och miljövänlig transport, säger Thor Thorsteinsson, senior förvaltare på NEFCO.

New Nordics inkluderar de traditionella nordiska länderna - Norge, Sverige, Finland, Danmark och Island och de tre baltiska länderna - Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans bildar dessa länder en dynamisk, växande, teknikdriven och mångsidig affärsmiljö som öppnar upp innovativa affärsmöjligheter och samtidigt erbjuder synergier.

 
För mer information kontakta:
Martin Kõdar
Managing Partner
Martin.Kodar@baltcap.com
Mobil: +372 665 0280

 
Om BaltCap
BaltCaps mål är att våra portföljbolag skall växa till internationellt erkända ledare inom sina branscher. Vi jobbar i partnerskap med bolagsledningar och entreprenörer och hjälper dem att uppnå sina ambitioner och att skapa stark och hållbar utveckling för bolag, både regionalt och internationellt. Vår strategi har gjort det möjligt för BaltCap att bli den mest erfarna och största private equity-aktören med fokus på Baltikum, som täcker buyout, growth capital, infrastruktur och venture capital. Sedan vi grundades 1995 har BaltCap rest ett antal private equity-fonder från institutionella investerare med ett sammanlagt kapital på över 600 miljoner euro. Vi har investerat i cirka 100 företag över ett brett spektrum av affärsområden och utvecklingsstadier. Vårt team med 30 medarbetare täcker regionen i Tallinn, Riga, Vilnius, Warszawa, Helsingfors och Stockholm.

Dokument & länkar