Bambuser AB (publ.) publicerar bokslutskommuniké för 2018

Ett omställningsår för Bambuser

Januari – december 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 4 479 KSEK (5 966)

• Totala intäkter uppgick till 5 146 KSEK (8 257)

• Rörelseresultatet uppgick till -19 648 KSEK (22 073)

• Nettoresultatet uppgick till -19 781 KSEK (-31 210)

• Vinst per aktie uppgick till -1,30 SEK (-1,47)

• Operativt kassaflöde uppgick till -18 336 KSEK (-15 004 )

• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 7 898 KSEK (27 123)

VD Maryam Ghahremani kommenterar:

2018 var ett omställningsår för Bambuser med en helt ny ledning och styrelseordförande samt delvis nya styrelseledamöter. Sedan jag tillträdde som VD i mars 2018 har vi förändrat och krympt organisationen och positionerat bolaget för en omstart. Vi har gjort om stora delar av vår varumärkesprofil och lagt ner varumärket Iris för att istället fokusera alla våra resurser på vårt ursprungliga varumärke Bambuser.

Vi presenterade en ny “Go-to-market”-strategi i början av april med fokus på digital försäljning och efter lanseringen i augusti har vi fått tillväxt i våra digitala kanaler. Vi kommer att fortsätta sälja Bambuser som en plattform, men slutsatsen efter att ha varit live i fyra månader är att den genomsnittliga användarintäkten (arpu) för dessa nya kunder har varit låg och inte motsvarat våra förväntningar.

Bland de områden vi nu utforskar närmare finns Live Commerce-lösningar inom e-handel. Video är också redan ett frekvent använt medium inom e-handel, inte minst via influencers och sociala medier. Vårt produktteam har nu börjat utveckla en grund som kommer hjälpa oss att ta vår videoplattform in i denna, för oss, nya marknad.

Tack vare vår nya strategi har vi ett öra mot marken, vilket hjälper oss att uppfatta rådande marknadstrender och som kommer att ge oss bättre förutsättningar att vidareutveckla vår plattform och fokusera våra säljresurser. Det händer mycket på marknaden nu och vi är fast beslutna om att vara en viktig leverantör av motorn bakom många tillämpningar inom livevideo under kommande år.

Jag ser fram emot ett spännande 2019!

Denna information är sådan information som Bambuser AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 klockan 08:30.

Certified Advisor

Västra Hamnen Corporate Finance AB | tel: 040-20 02 50 | e-mail: ca@vhcorp.se

Kontaktinformation

Fredrik Ramberg, styrelseordförande | tel: 0703 620 815 | e-mail: fredrik@ramadvisor.se

Maryam Ghahremani, VD | tel: 0708 720 266 | e-mail: maryam@bambuser.com


Den fullständiga rapporten är publicerad på bambuser.com/ir

Om Bambuser AB

Bambuser är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder B2B-lösningar för live-video. Sedan 2007 har bolaget utvecklat en plattform för interaktiva live-videosändningar som möjliggör live-streaming från mobiltelefoner och webbkameror till Internet. Genombrottet skedde 2010, då bolagets tjänst användes för att rapportera oroligheterna i Egypten under parlamentsvalet. Året efter, under den Arabiska våren, skapades videoklipp via Bambuser och användes i flera tv-sändningar över hela världen.

Bambusers live-streaming teknologi har genom åren installerats på mer än 50 miljoner telefoner och har nåtts av miljontals nyhetskonsumenter genom företag som CNN, BBC, Al Jazeera, Sky News Arabia, etc. Sedan 2014 har Bambuser valt att fokusera på B2B, Business-to-Business, för att öka spridningen av företagets produkter och stärka sin långsiktiga intäktspotential. Bland kunderna finns bland annat AP, Schibsted/Aftonbladet, NRK & Ilta-Sanomat.


Prenumerera

Dokument & länkar