Bambuser AB (publ) publicerar H1 2019

Report this content

Bambuser delårsrapport för 2019 har nu publicerats. Rapporten finns på www.bambuser.com/ir.

STÄRKT LEDNINGSGRUPP OCH FOKUS PÅ LIVE-VIDEO FÖR NEW RETAIL

Januari – juni 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 643 KSEK (2 317)

  • Totala intäkter uppgick till 1 762 KSEK (2 746)

  • Rörelseresultatet uppgick till -9 683 KSEK (-10 803)

  • Nettoresultatet uppgick till -9 794 KSEK (-10 935)

  • Vinst per aktie uppgick till -0,35 SEK (-1,06)

  • Operativt kassaflöde uppgick till -10 033 KSEK (-10 850)

  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8 028 KSEK (16 273)

Av miljö- och kostnadsskäl har Bambuser AB beslutat att inte skriva ut rapporten. En utskrift kan distribueras till aktieägarna på begäran.

Denna information är sådan information som Bambuser AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019 klockan 13:00.

Certified Advisor

Västra Hamnen Corporate Finance AB | tel: 040-20 02 50 | e-mail: ca@vhcorp.se

Kontaktinformation

Fredrik Ramberg, Ordförande | tel: 0703 620 815 | e-mail: fredrik@ramadvisor.se

Maryam Ghahremani, VD | tel: 0708 720 266 | e-mail: maryam@bambuser.com 

eller besök bambuser.com/ir

Om Bambuser AB

Bambuser är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder B2B-lösningar för live-video. Sedan 2007 har bolaget utvecklat en plattform för interaktiva live-videosändningar som möjliggör live-streaming från mobiltelefoner och webbkameror till Internet. Genombrottet skedde 2010, då bolagets tjänst användes för att rapportera oroligheterna i Egypten under parlamentsvalet. Året efter, under den Arabiska våren, skapades videoklipp via Bambuser och användes i flera tv-sändningar över hela världen.