Bambuser ingår avtal med Aim’n avseende Live Video Shopping

Bambuser AB har ingått ett avtal med varumärket Aim’n. Avtalet löper i sex månader och avser en begränsad version av Live Video Shopping för detaljhandel. Bolaget bedömer att intäkterna blir lägre i relation till tidigare ingångna avtal för en fullständig version.


 

Den 13 maj 2020 meddelade Bambuser att bolaget börjar erbjuda ett fåtal utvalda företag olika paketeringar för att sänka tröskeln för små- och medelstora företag (SME) att ingå avtal för Live Video Shopping och i syfte att utvärdera en varierad prissättningsstrategi som tillmötesgår framtida potentiella kunder i olika storlekar och med varierande behov. Sedan dess har Bambuser ingått kundavtal med varumärken Indiska, Odd Molly, By Malina, Lace Laboratory och Stylein, samt nätapoteket MEDS. 

Idag har Bambuser AB tecknat ett nytt avtal med Aim Apparel AB. Avtalet löper i sex månader och avser en begränsad version av Live Video Shopping för detaljhandel. Avtalet bygger på en fast månatlig licensavgift, samt en rörlig del beroende på användning. Den rörliga delen kan ej uppskattas i förväg då den är kundspecifik och baseras på en kombination av ett antal olika parametrar.

Bland de parametrar som ingår är antal marknader, varumärken, tittare och visningslängd, sändningar och sändningslängd, överförd datamängd, lagrad datavolym för tidigare utförda sändningar, önskad videokvalitet, samt eventuella tilläggstjänster. Majoriteten av avtalsvärdet förväntas härledas till den rörliga delen. Med anledning av det, kan Bambuser idag inte bedöma hur stor den fasta delen i avtalet utgör av det totala avtalsvärdet. Eftersom avtalet avser en begränsad version bedömer bolaget att intäkterna blir lägre i relation till tidigare ingångna avtal för en fullständig version av Live Video Shopping.

Aim’n (aimn.com) är ett svenskt activewear varumärke skapat av kvinnor – för kvinnor. Bolaget grundades av Helen Van och Tekla Acs med målet att inspirera och motivera kvinnor världen över till en aktiv livsstil och till att våga tro på sig själva och sina drömmar. Nu erbjuds de egendesignade träningskläderna i över 160 länder.

Kontaktinformation
Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com 
eller besök bambuser.com/ir

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB | 08-463 83 00 | certifiedadviser@penser.se


Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil live-video-sändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar