• news.cision.com/
  • Bambuser/
  • Bambuser ingår avtal med Brandsdal Group – Norges största skönhetsföretag lanserar Live Video Shopping i sju länder

Bambuser ingår avtal med Brandsdal Group – Norges största skönhetsföretag lanserar Live Video Shopping i sju länder

Report this content

Bambuser AB har ingått ett kommersiellt avtal med Brandsdal Group AS, ett av Norges ledande e-handelsföretag, där varumärken BliVakker och Cocopanda ingår. Avtalet som avser Live Video Shopping i sju länder löper initialt i nio månader och bygger på en fast månatlig licensavgift, samt en rörlig del beroende på användning. Det fasta värdet under avtalsperioden uppgår till 510 000 kr.

Brandsdal Group AS (brandsdalgroup.com) är ett av Norges ledande e-handelsföretag med närmare 200 anställda och en omsättning på 870 miljoner NOK för helåret 2018. Inom koncernen finns bland annat BliVakker.no, Norges ledande nätbutik inom kosmetik och hårvård, samt dess europeiska motsvarighet som går under namnet Cocopanda (cocopanda.com) i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Österrike och Polen. 

Bambuser har idag tecknat ett nytt avtal med Brandsdal Group avseende Live Video Shopping för detaljhandel till att användas på nätbutikerna Blivakker.no, Cocopanda.se, Cocopanda.dk, Cocopanda.fi, Cocopanda.de, Cocopanda.at och Cocopanda.pl. Avtalet löper initialt i nio månader och bygger på en fast månatlig licensavgift, samt en rörlig del beroende på användning. Den rörliga delen kan ej uppskattas i förväg då den är kundspecifik och drivs av en kombination av ett antal olika parametrar. 

Bland de parametrar som ingår är antal marknader, varumärken, tittare och visningslängd, sändningar och sändningslängd, överförd datamängd, lagrad datavolym för tidigare utförda sändningar, önskad videokvalitet, samt eventuella tilläggstjänster. Det fasta värdet under avtalsperioden uppgår till 510 000 svenska kronor. Bambuser kan idag inte bedöma hur stor den fasta delen i avtalet utgör av det totala avtalsvärdet. 

Brandsdal är en sann pionjär som startade sin e-handelsresa redan 1997. Vi är väldigt glada att få lansera Live Video Shopping med BliVakker och Cocopanda som är några av Norges marknadsledande och mest prisade e-handlare, säger Maryam Ghahremani, vd på Bambuser.

 

Kontaktinformation

Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com 

eller besök bambuser.com/ir

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB | 08-463 83 00 | certifiedadviser@penser.se 

Denna information är sådan information som Bambuser AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-05-08.

Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil live-video-sändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm.

Dokument & länkar

Citat

Brandsdal är en sann pionjär som startade sin e-handelsresa redan 1997. Vi är väldigt glada att få lansera Live Video Shopping med BliVakker och Cocopanda som är några av Norges marknadsledande och mest prisade e-handlare
Maryam Ghahremani, vd på Bambuser