Bambuser ingår avtal med modevarumärket Stylein för Live Video Shopping

Report this content

Bambuser AB har ingått ett avtal med Stylein AB avseende en begränsad version av Live Video Shopping för detaljhandel. Avtalet löper i sex månader utan möjlighet till förlängning, däremot med möjlighet till uppgradering till fullständig version under eller efter avtalets utgång. Eftersom avtalet avser en begränsad version bedömer bolaget att intäkterna blir lägre i relation till tidigare ingångna avtal för en fullständig version av Live Video Shopping.

Stylein (stylein.com) är ett svensk modevarumärke som grundades i New York 2001 av Elin Alemdar efter studierna på Fashion Institute of Technology. Stylein står för skandinavisk varm minimalism med ett feminint och modernt uttryck, där kvalitet och passform alltid står i fokus. Stylein har haft en stark tillväxt och nästan fördubblat omsättningen under de senaste två åren.

Idag har Bambuser tecknat ett nytt avtal med Stylein avseende en begränsad version av Live Video Shopping för detaljhandel. Avtalet löper i sex månader utan möjlighet till förlängning, däremot med möjlighet till uppgradering till fullständig version under eller efter avtalets utgång. Avtalet bygger på en fast månatlig licensavgift, samt en rörlig del beroende på användning. Den rörliga delen kan ej uppskattas i förväg då den är kundspecifik och baseras på en kombination av ett antal olika parametrar

land de parametrar som ingår är antal marknader, varumärken, tittare och visningslängd, sändningar och sändningslängd, överförd datamängd, lagrad datavolym för tidigare utförda sändningar, önskad videokvalitet, samt eventuella tilläggstjänster. Majoriteten av avtalsvärdet förväntas härledas till den rörliga delen. Med anledning av det, kan Bambuser idag inte bedöma hur stor den fasta delen i avtalet utgör av det totala avtalsvärdet. Eftersom avtalet avser en begränsad version bedömer bolaget att intäkterna blir lägre i relation till tidigare ingångna avtal för en fullständig version av Live Video Shopping.

- I den nya verkligheten vi alla lever finns det inte några andra vägar för mig som modeskapare och vd för ett mindre svenskt modevarumärke än att våga satsa oss ut ur krisen. Den digitaliseringen vi redan påbörjat, med att ställa om vårt fokus från wholesale till direktsälj till konsument, blir bara om möjligt ännu mer påskyndad nu. Det tror jag att vi som bolag mår bra av. Bambuser är ett av de mest strategiska val och satsningar jag gjort de senaste åren, säger Elin Alemdar, grundare och designer på Stylein.

- Vi välkomnar Stylein som kund. Den nya generationens konsumenter interagerar redan med varandra genom livevideo - och vi på Bambuser vill hjälpa allt fler varumärken att möta och interagera med sina kunder i en digital miljö som Generation Z har vuxit upp i. Live Video Shopping är ett utmärkt verktyg för att skapa samma typ av dialog och därtill kunna erbjuda försäljning, säger Maryam Ghahremani, vd på Bambuser.
 

Kontaktinformation
Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com 
eller besök bambuser.com/ir

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB | 08-463 83 00 | certifiedadviser@penser.se

 

Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil live-video-sändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

I den nya verkligheten vi alla lever finns det inte några andra vägar för mig som modeskapare och vd för ett mindre svenskt modevarumärke än att våga satsa oss ut ur krisen. Den digitaliseringen vi redan påbörjat, med att ställa om vårt fokus från wholesale till direktsälj till konsument, blir bara om möjligt ännu mer påskyndad nu. Det tror jag att vi som bolag mår bra av. Bambuser är ett av de mest strategiska val och satsningar jag gjort de senaste åren
Elin Alemdar, grundare och designer på Stylein