Bambuser ingår ett pilotavtal med världsledande socialt skönhetsföretag för Live Video Shopping

Bambuser har ingått ett pilotavtal med ett världsledande skönhetsföretag för sociala säljare. Avtalet löper under sex månader och baseras på en kombination av fasta och rörliga kostnader, där huvuddelen av kontraktsvärdet bedöms tillskrivas den rörliga delen.

Bambuser AB har tecknat ett avtal med en ny kund om en pilotlösning av Live Video Shopping med ett av världens största och mest etablerade sociala direktförsäljande skönhetsföretag. Kunden i fråga erbjuder en bred portfölj av skönhetsprodukter som marknadsförs i mer än 60 länder genom oberoende skönhetskonsulter och genererar en årlig försäljning på cirka 1,3 miljarder euro för FY19 (cirka 14 miljarder SEK).

Pilotavtalet löper i sex månader och baseras på en kombination av fasta och rörliga intäkter. De rörliga intäkterna som är månatliga kan ej uppskattas i förväg då de beror på användning och drivs av en kombination av ett antal olika parametrar. Bland parametrarna är antalet användare, dvs antalet anslutna skönhetskonsulter, antalet tittare och visningslängd, sändningar och sändningslängd, överförd datavolym, lagrad datavolym för tidigare utförda sändningar, samt eventuella tilläggstjänster. Majoriteten av avtalsvärdet bedöms härledas till de rörliga intäkterna. Med anledning av det, kan Bambuser idag inte bedöma hur stor den fasta delen i avtalet utgör av det totala avtalsvärdet.

- Vi ser en fortsatt stark tillväxt inom skönhetssegmentet och är glada att ytterligare utforska potentialen för Live Video Shopping genom att lägga till ännu en marknadsledare till vår växande kundportfölj, säger Maryam Ghahremani, VD på Bambuser.

 

Denna information är sådan som Bambuser är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-06-17.

Kontaktinformation
Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com 
eller besök bambuser.com/ir

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB | 08-463 83 00 | certifiedadviser@penser.se

Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil live-video-sändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar