Bambuser ingår pilotavtal med det amerikanska modemärket FRAME

Bambuser AB har ingått ett pilotavtal med det amerikanska modeföretaget Frame LA Brands, LLC till ett värde av 10 000 USD (cirka 93 000 SEK) för att lansera en Live Video Shopping-pilot i fyra månader.

FRAME (frame-store.com) är ett amerikanskt varumärke som överbryggar arvet och tillverkningskvaliteten från Los Angeles med en tydlig europeisk estetik. Kollektionerna hämtar inspiration från det franska sätt att vara "avslappnat uppklädd" som förkroppsligades av stilikonerna på 1970-talet.

Bambuser AB tecknade idag ett pilotavtal med Frame LA Brands, LLC. Avtalet ger kunden rätt att använda Live Video Shopping till en fast kostnad om 10 000 USD (cirka 93 000 SEK) under pilotfasen, som varar i totalt fyra månader.

Denna information är sådan som Bambuser är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-06-25.

 

Kontaktinformation
Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com 
eller besök bambuser.com/ir

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB | 08-463 83 00 | certifiedadviser@penser.se

Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil live-video-sändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar