Bambuser offentliggör Inbjudan att teckna aktier

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Bambuser AB (publ) (”Bolaget”) offentliggör idag Inbjudan att teckna aktier med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 10 - 24 april 2019.

Årsstämman i Bambuser AB beslutade den 4 april 2019 om att genomföra en företrädesemission om 12,974 MSEK i syfte att finansiera Bolagets kapitalbehov under det kommande året. Detta i enlighet med Bolagets nya strategi och initierandet av utvecklingen av den mobila live-videolösning för e-handel som nyligen påbörjats tillsammans med Wellstreet Services och IT-konsultbolaget Harbour Front. Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden upp till 100 procent av det totala emissionsbeloppet.

Inbjudan avseende företrädesemissionen finns idag tillgänglig på Bolagets hemsida (bambuser.com/ir/financial-reports) samt på Mangolds hemsida (mangold.se). Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas förtryckt emissionsredovisning. Förvaltarregistrerade aktieägare behöver kontakta sin förvaltare för teckning av aktier.

Indikativ tidplan avseende företrädesemissionen

8 april 2019 Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i företrädesemissionen
10 – 18 april 2019 Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North
10 – 24 april 2019 Teckningsperiod för företrädesemissionen
Omkring v. 19 2019 Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen


Certified Advisor

Västra Hamnen Corporate Finance AB | 040-20 02 50 | ca@vhcorp.se

Kontaktinformation

Fredrik Ramberg, styrelseordförande | 0703 620 815 | fredrik@ramadvisor.se

Maryam Ghahremani, VD | 0708 720 266 | maryam@bambuser.com

eller besök: bambuser.com/ir

Om Bambuser AB

Bambuser är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder B2B-lösningar för live-video. Sedan 2007 har bolaget utvecklat en plattform för interaktiva live-videosändningar som möjliggör live-streaming från mobiltelefoner och webbkameror till Internet. Genombrottet skedde 2010, då bolagets tjänst användes för att rapportera oroligheterna i Egypten under parlamentsvalet. Året efter, under den Arabiska våren, skapades videoklipp via Bambuser och användes i flera tv-sändningar över hela världen.

Bambusers live-streaming teknologi har genom åren installerats på mer än 50 miljoner telefoner och har nåtts av miljontals nyhetskonsumenter genom företag som CNN, BBC, Al Jazeera, Sky News Arabia, etc. Sedan 2014 har Bambuser valt att fokusera på B2B, Business-to-Business, för att öka spridningen av företagets produkter och stärka sin långsiktiga intäktspotential. Bland kunderna finns bland annat AP, Schibsted/Aftonbladet, NRK & Ilta-Sanomat

Prenumerera

Dokument & länkar