Bambuser tecknar avtal med Lindex avseende Live Video Shopping

Report this content

Bambuser AB har ingått ett kommersiellt avtal med Lindex, ett av Europas ledande modevarumärken.

Lindex (lindex.com) är ett globalt modevarumärke med ca 5000 anställda. Företaget har 460 butiker på 18 länder, egen e-handel i 33 länder, samt onlineförsäljning världen över genom samarbete med globala modeplattformar.

Bambuser har idag tecknat ett nytt avtal med Lindex avseende Live Video Shopping för detaljhandel. Avtalet löper initialt i tolv månader och bygger på en fast månatlig licensavgift, samt en rörlig del beroende på användning. Den rörliga delen kan ej uppskattas i förväg då den är kundspecifik och drivs av en kombination av ett antal olika parametrar.  

Bland de parametrar som ingår är antal marknader, varumärken, tittare och visningslängd, sändningar och sändningslängd, överförd datamängd, lagrad datavolym för tidigare utförda sändningar, önskad videokvalitet, samt eventuella tilläggstjänster. Majoriteten av avtalsvärdet förväntas härledas till den rörliga delen. Med anledning av det, kan Bambuser idag inte bedöma hur stor den fasta delen i avtalet utgör av det totala avtalsvärdet. 

- Vi ser med spänning fram emot vad Live Video Shopping kan ge i form av en ännu bättre kundupplevelse, säger Linda Olsson, Media and Marketing Strategy Manager på Lindex. 

- Lindex utmärker sig i att ha jobbat outtröttligt med sina digitala satsningar. Vi är glada att välkomna Lindex som ännu ett globalt varumärke till vår växande kundportfölj, säger Maryam Ghahremani, vd på Bambuser.

 

Kontaktinformation

Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com 

eller besök bambuser.com/ir

Certified Advisor

Erik Penser Bank AB | 08-463 83 00 | certifiedadviser@penser.se 

Denna information är sådan information som Bambuser AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-04-21.

Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil live-video-sändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm.

Dokument & länkar

Citat

Vi ser med spänning fram emot vad Live Video Shopping kan ge i form av en ännu bättre kundupplevelse
Linda Olsson, Media and Marketing Strategy Manager på Lindex