Bambuser till Afrika – ingår pilotavtal med sydafrikansk detaljhandlare

Bambuser har ingått ett pilotavtal värt 13 000 USD (ca 122 000 SEK) med en av Sydafrikas ledande detaljhandlare och en av de snabbast växande detaljhandlarna i Afrika. Avtalet avser Live Video Shopping för ett varumärke på en marknad under pilotfasen, som varar i två månader.

Bambuser AB har tecknat ett pilotavtal för Live Video Shopping med en av Sydafrikas ledande detaljhandlare. Kunden i fråga är en omnikanalsinriktad modehandlare med en total nettoomsättning på 12,525 miljarder ZAR (cirka 6,8 miljarder SEK) för verksamhetsåret 2019.

Avtalet ger kunden, som är en av de snabbast växande detaljhandlarna i Afrika, rätten att använda Live Video Shopping för ett begränsat antal sändningar till en fast kostnad om 13 000 USD (cirka 122 000 SEK) för ett av koncernens varumärken på en marknad under pilotfasen, som varar i två månader.

- I slutet av 2019 blev Bambuser först i världen med att ta trenden kring Live Video Shopping utanför Asien. På mindre än åtta månader har vi lyckats etablera ett fotfäste i Europa och USA. Vi är glada över att välkomna ännu en marknadsledare och ser många fantastiska möjligheter på den afrikanska detaljhandelsmarknaden, säger Maryam Ghahremani, vd på Bambuser.

Denna information är sådan som Bambuser är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-06-30.

Kontaktinformation
Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com 
eller besök bambuser.com/ir

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB | 08-463 83 00 | certifiedadviser@penser.se

Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil live-video-sändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar