Sista dag för handel med BTA i Bambuser AB (publ)

I april/maj 2019 genomförde Bambuser AB en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna. Genom företrädesemissionen nyemitterades 22 762 246 antal aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 29 maj 2019.

22 762 246 aktier kommer att registreras hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 5 juni. Efter registrering hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bambuser AB att uppgå till 37 937 077 aktier, vilket ger ett aktiekapital om 1 896 854 SEK.

För ytterligare information med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission | 08 5030 1582 | oscar.kallen@mangold.se  

Certified Advisor

Västra Hamnen Corporate Finance AB | 040-20 02 50 | ca@vhcorp.se

Kontaktinformation

Fredrik Ramberg, styrelseordförande | 0703 620 815 | fredrik@ramadvisor.se

Maryam Ghahremani, VD | 0708 720 266 | maryam@bambuser.com

eller besök: bambuser.com/ir

Om Bambuser AB

Bambuser är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder B2B-lösningar för live-video. Sedan 2007 har bolaget utvecklat en plattform för interaktiva live-videosändningar som möjliggör live-streaming från mobiltelefoner och webbkameror till Internet och Bambusers live-streamingteknologi har genom åren nåtts av miljontals nyhetskonsumenter genom företag som CNN, BBC, Al Jazeera, Sky News Arabia. .

Prenumerera

Dokument & länkar