Bankerna träffar avtal med TeliaSonera om Postens eID-kort

Bankerna har sedan några år anlitat Posten för utgivning av elektroniska ID-kort. Dessa har bland annat använts av ett stort antal bankkunder för att sända betalningsuppdrag till Bankgirot via Internet.

Posten har nu beslutat att upphöra med utgivning av elektroniska ID-kort. Som en övergångslösning kommer man i samverkan med TeliaSonera att fortsätta med utgivning för FöreningsSparbankens, SEBs och Handelsbankens bankgirotjänster fram till och med november 2005. Bankerna har också inlett arbetet med upphandling av en ersättning till Postens utgivning. De nya elektroniska ID-kort som ska upphandlas kommer att ges ut med början hösten 2005.

Om oss

Bankgirocentralen BGC AB erbjuder produkter och tjänster för clearing av betalningar, girering, elektronisk fakturering och säkerhet på Internet i Sverige. BGC är den centrala aktören i Sverige vid förmedling av betalningar och betalningsinformation mellan banker och bankkunder . Bankgirot är det enda girosystemet i Sverige som hanterar alla typer av betalningar oavsett bank. Varje dag förmedlar BGC bankgirotransaktioner till ett värde av 25-50 miljarder SEK. BGC ägs av SEB, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank, SkandiaBanken, Kaupthing Bank Sverige och Länsförsäkringar Bank. För mer information, se www.bgc.se

Dokument & länkar