Ombyggnaden av Lund C klar

Under drygt nio månader har Lund C byggts om: plattformar har breddats, hissar och rulltrappor monterats samt tak och vindskydd byggts. – Ombyggnaden har gjorts för att göra tågresandet mer säkert och komfortabelt för resenärerna, säger projektledare Jan Källqvist på Banverket.

Varje dag stiger nästan 28 000 personer av och på tåget på Lund C. Tågresandet ökar och för att få plats med fler resenärer och längre tåg har Banverket, Skånetrafiken och Lunds kommun gemensamt satsat 100 miljoner kronor för att förbättra Lund C. Nu är det bättre utrymme på plattformarna och lättare att ta sig mellan plattformarna och gångbron. Nu har Lund C fått: • Bredare plattformar • Plattformar i rätt höjd för de nya tågen • Nya informationsskyltar • Fler och bättre väderskydd • Tak på plattformarna norr om gångbron • Hiss till alla plattformar från gångbron • Rulltrappor i båda riktningarna mellan plattformarna och bron • Trappor till gångbron norrifrån • Bättre tillgänglighet för funktionshindrade • Bättre framkomlighet för bussarna Eloge till resenärerna – Resenärerna ska ha en stor eloge för att alla har haft tålamod med det krångel som ombyggnaden medfört. Nu har vi ett Lund C som ska klara den extra belastning som ombyggnaden av Malmö C medför och som framöver kan ta emot ännu fler nya resenärer som väljer att ta tåget, säger Kerstin Gustafsson, Skånetrafiken. – Det är verkligen glädjande att se resultatet av projektet. Till glädje för alla in- och utpendlare med såväl tåg som buss så har Lunds resecentrum nu tagit ett första steg i den utveckling som krävs för att hantera framtida resandeströmmar. Stort tack till alla tåliga resenärer som stått ut med de störningar som varit oundvikliga, säger Håkan Lockby, Lunds kommun. Pressinbjudan Välkommen till Lund C för att se hur Lund C blivit bättre. Banverket, Skånetrafiken och Lunds kommun tackar resenärerna för det tålamod de visat under ombyggnaden. Vi firar med blåsorkester och äppelutdelning. Dag: måndag 28 september Tid: 15.30 – 18.00 Plats: Lund C På plats, på plattform vid spår 1, finns också representanter från de tre samarbetsparterna vid angivna tider: • Jan Källqvist, Banverket kl 15.00–16.00 • Håkan Lockby, Lunds kommun kl 15.00-16.30 • Kerstin Gustafsson, Skånetrafiken kl 16.00–16.30, 17.00–17.30 Kontakta: Banverket Projektledare Jan Källqvist, 0706-69 57 60 Presstjänst, 0774-410 910 Skånetrafiken Planeringschef Kerstin Gustafsson, 0451-28 85 65 Presschef Ulrika Mebius, 0451-28 85 03 Lunds kommun Gatuchef Håkan Lockby, 046-35 52 38

Dokument & länkar