Svensk järnvägspolitik är framgångsrik

Report this content

Svensk järnvägspolitik är framgångsrik Svenska folket tar tåget mer än någonsin och svenska järnvägar hör till de mest effektiva i Europa. Framgångens baksida är att trängseln på spåren ökar och att det är svårt att leva upp till förväntningarna om en snabb utbyggnad av järnvägsnätet. Det sa Banverkets generaldirektör Bo Bylund på onsdagen när han besökte riksdagens trafikutskott. De senaste fem åren har svenska folkets tågresande ökat med 28 procent. Redan i år passerade tågresandet den nivå som statistikmyndigheten SIKA hade förutspått för år 2010. Sverige ligger också i topp inom EU när det gäller andelen godstransporter på järnväg. - Sammantaget har den svenska omregleringen av järnvägen varit framgångsrik. Kostnaderna har minskat både för företagen som fraktar gods och i samhällets upphandlingar av persontrafik. EU:s järnvägspolitik innebär att man har tagit starka intryck av den svenska modellen, säger Bo Bylund. Hög säkerhet men bristande punktlighet Svensk järnvägssäkerhet ses också som ett föredöme internationellt. Nollvisionen är på sätt och vis redan en realitet inom järnvägen. Trots den ökande trafiken har ingen passagerare omkommit i någon tågolycka i Sverige sedan början av 1990-talet. Men även det svenska järnvägsnätet har problem. Under en följd av år har viktiga investeringar skjutits på framtiden. I kombination med den kraftigt ökande trafiken har det lett till kapacitetsproblem med bland annat bristande punktligheten som följd. Under 2002 har dock punktligheten ökat igen. - Flera trafikoperatörers bristande lönsamhet är också ett hot mot utvecklingen, säger Bo Bylund. Stora förväntningar För åren 2004 - 2015 har riksdagen beslutat om en ram på 101,5 miljarder för investeringar i järnvägsnätet. I januari ska Banverket presentera sitt förslag till hur de pengarna ska satsas. Intresset runt om i landet är mycket stort för nya järnvägar och för att höja kvaliteten i tågtrafiken. Sammanlagt har Banverket fått in förslag på intressanta investeringar för över 250 miljarder kronor. - Förväntningarna på Banverket och järnvägen är stora. Många bra projekt måste tyvärr stå tillbaka för de allra viktigaste. Det innebär att vi inte kommer att kunna genomföra alla satsningar som vore bra för järnvägen och dess kunder fram till 2015. Men satsningarna fortsätter även därefter och det finns många visioner för framtiden, säger Bo Bylund. Kontakta: Ola Nilsson Pressansvarig 0243 - 44 5910 070 - 698 49 71 ola.nilsson@banverket.se Karin Rosander Informationsdirektör 0243 - 55 55 60 070 - 724 55 60 karin.rosander@banverket.se Information om Banverket: www.banverket.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/04/20021204BIT00810/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/04/20021204BIT00810/wkr0002.pdf

Dokument & länkar