Jordgubben är ”somrigaste” bäret

Jordgubben är ”somrigast”. Hela 84 procent av svenska folket anser att jordgubbar är de bär man allra mest förknippar med sommaren. Det visar en undersökning av sju vanliga bär som YouGov har gjort på uppdrag av Bärfrämjandet och Svenskt Sigill.

När svenska folket får välja ut det bär man mest förknippar med sommaren, hamnar jordgubbar i en klass för sig självt. Hela 84 procent rankar jordgubbar som nummer ett. På andra och tredje plats kommer hallon respektive blåbär. 9 procent rankar hallon som etta och bara 3 procent anser att blåbär är somrigast bäret.

Vanliga trädgårdsbär som röda vinbär och krusbär hamnar på delad 4:e plats när det gäller att skapa sommarkänsla bland svenskarna.

Totalt har svenska folket fått ta ställning till sju vanliga bärslag i våra trädgårdar: Jordgubbar, hallon, blåbär, krusbär, svarta- och röda vinbär samt björnbär.

Så här har vi frågat:

Vilka bär anser du är mest förknippade med sommaren? Rangordna följande bär från 1 till 3 där 1 är det bär som du anser är ”somrigast” och 2 det bär som du anser vara ”näst somrigast” osv.

Så här blev resultatet:

Jordgubbar (Procent) Hallon (Procent) Krusbär (Procent) RödaVinbär (Procent) Blåbär (Procent) SvartaVinbär (Procent) Björnbär (Procent)
1:a 84 9 2 1 3 0 0
2:a 9 57 6 6 16 3 3
3:a 3 18 16 15 29 10 7
Ej vald 4 16 76 78 52 87 90
Ranking 1 2 4 4 3 5 6

För tredje året i rad är jordgubbar också svenska folkets favoritbär, tätt följt av hallon och med blåbär på tredje plats. Enligt undersökningen tycker 94 procent om jordgubbar, 92 procent om hallon och 90 procent om blåbär. Minst bra tycker svenska folket om svarta vinbär som bara gillas av 63 procent av svenskarna.

Kartläggningen av svenska folkets bärfavoriter har gjorts av undersökningsföretaget YouGov på Uppdrag av Bärfrämjandet och Svenskt Sigill. Undersökningen är representativ för hela landet och har besvarats av 1023 personer i åldrarna 18-74 år under perioden 16-20 maj 2012.

För ytterligare information se www.barframjandet.se eller kontakta:
Calle Eriksson, ordförande Bärfrämjandet, telefon: 070 – 847 99 59
Pernilla Netler, vice ordförande Bärfrämjandet, telefon: 070 – 768 58 24

Taggar: