Barnfamiljen.com köper ABCparents.com

Report this content

Barnfamiljen.com köper ABCparents.com Barnfamiljen.com förvärvar rörelsen i ABCparents.com, bestående av tidningen "Våra Barn", artikelarkivet, medlemsklubben och böcker. Förvärvet görs av strategiska skäl som ett komplement till Barnfamiljen.coms internetportal www.barnfamiljen.com och tidningen "Medbarn". Barnfamiljen.com har som mål att bli Sveriges givna mötesplats för barnfamiljer med barn upp till sju år. Genom förvärvet når Barnfamiljen.com hela sin målgrupp både via det tryckta mediet och via Internet. "Tidningen "Våra Barn" håller en hög kvalitet och passar utmärkt in i vårt koncept eftersom den åldersmässigt riktar sig till målgruppen över vår egen tidning "Medbarn". ABCparents.com har också en aktiv medlemsklubb och erfarenheter inom e- handel som är intressanta för oss", säger Marianne Lindberg von Baumgarten, chefredaktör för Barnfamiljen.com. "Samgåendet med Barnfamiljen.com innebär att ABCparents.com bildar allians med den branschaktör som visat sig ha störst kunskap inom innehållsområdet. Vi tror att det här samgåendet skapar en synnerligen stark aktör med potential inom detta område." säger Gustav Öhrn, VD för Speed Ventures och styrelseordförande i ABCparents.com. Förvärvet ger dessutom strategiska synergieffekter såväl när det gäller det redaktionella innehållet, för tidningarna och sajten, som för kommersiella samarbeten. Barnfamiljen.com har för avsikt att starta en klubbverksamhet inom en snar framtid där tillskottet av ABCparents.com's medlemsbas utgör en viktig del. Internetportalerna www.abcparents.com och Barnfamiljen.com kommer att slås ihop . Detta innebär att alla nuvarande besökare till ABCparents.com kommer att hänvisas till Barnfamiljen.com, vilket starkt ökar Barnfamiljen.com's varumärkespenetration i en snabb takt. Förvärvet av rörelsen i ABCparents.com görs genom nyemission i Barnfamiljen bfc AB. Förvärvet förutsätter godkännande på extra bolagsstämma i Barnfamiljen bfc AB vilken beräknas kunna hållas den 25 november 2000. Bakgrund: Tidningen "Våra Barn", med nuvarande upplaga på 100.000 ex, har distribuerats till såväl landets Mödravårdscentraler som Barnavårdscentraler. I framtiden kommer tidningen att ha en upplaga på 60.000 ex och enbart vända sig till familjer med barn via landets Barnavårdscentraler. Tidningen "Medbarn" vänder sig till blivande föräldrar och distribueras via landets Mödravårdscentraler. Tidningen kommer även i framtiden att ha en upplaga på 60.000 ex, och utkomma med 6 nummer per år. Barnfamiljen.com har även ett samarbetsavtal med Telia Nära AB som har flera hundratusen abonnenter vilket innebär att barnfamiljen.com exponeras på Telias startsida genom att bidra med innehåll. För mer information: Birgitta Leveen, VD Barnfamiljen bfc AB, 08/796 15 10. Marianne von Baumgarten Lindberg, Chefredaktör Barnfamiljen bfc AB, 070/591 65 91. Heikki Jaatinen, ABCparents.com, 0724-20 34 69. Gustaf Öhrn, VD Speed Ventures AB, 0704-20 44 36. Handel i Barnfamiljen bfc ABs aktier administreras via SIX-systemet (Thenberg och Kinde). www.thenberg.se Barnfamiljen bfc AB, Skeppsbron 36, 111 30 Stockholm. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01500/bit0002.pdf

Dokument & länkar