Basefarms nya säljchef brinner för att driva affärsvärden

Report this content

Pierre Sundgren har IT och försäljning i ryggraden samt mångårig internationell erfarenhet. En bakgrund som passar väl i hans nya roll som försäljningschef på Basefarm. Nu ser han fram emot att utveckla Basefarms kunderbjudande inom både molntjänster och säkerhet.

Basefarms nya försäljningschef kommer med en gedigen bakgrund från IBM. Där har han huvudsakligen ansvarat för att driva tjänsteförsäljningen åt företag, samt utveckla tjänster inom outsourcing av IT-drift. Han har även arbetat med digital transformation där Data, AI och Cloud varit i fokus.

Som en del av IBM:s svenska ledningsgrupp har han i mer än tio år drivit frågor kring kompetensutveckling, innovation, mångfald, talent management och hur ledare kan vara förebilder för unga medarbetare.

Lång erfarenhet av att driva affärsvärden
Till Basefarm kommer Pierre Sundgren framför allt ta med sig sina erfarenheter av att driva affärsvärden med hjälp av teknik och digitalisering, men också hel del kunskap om svensk industri och då främst inom tillverkningssektorn samt bank och finans. Nu ser han fram emot att bygga vidare på Basefarms kunderbjudande och tjänster som stöder företagen under hela digitaliseringsresan.

- Jag vill dra nytta av det enorma kunnandet som finns idag inom teknik och kundförståelse och bygga vidare på det med fördjupad kunskap om kundernas vardag. Då blir vi än mer relevanta och höjer oss i den värdeskapande dialogen med våra kunder.

- Jag tror också det är viktigt att i ett tidigt skede av digitaliseringen hjälpa kunderna med deras beslutsprocess och erbjuda rådgivning i olika former. Här har Basefarm redan många tjänster som kan stödja företagen och hjälpa dem optimera och effektivisera sin transformation, säger han.

Basefarm har en ledande position på marknaden vilket öppnar upp möjligheter att attrahera kompetenta medarbetare. Jag kommer bidra i detta genom att hela tiden utmana oss själva i vår egen transformation; har vi rätt kompetens, är vi relevanta och bidrar vi till kundens digitala resa?

Hybrida molnlösningar är framtiden
Utvecklingen av molntjänster har gått snabbt och enligt Pierre Sundgren finns det idag nästan inte några tekniska hinder kvar.

-  Så länge man vet vart man vill och vad man eftersträvar så går det mesta att lösa i molnet.  Jag tror väldigt mycket på hybrida molnlösningar för att fortsatt kunna hantera både känslig data som kräver on-prem i kombination med Hyperscalers för att skala, hålla hög innovationskraft och flexibilitet. Den hybrida modellen kan hantera alla scenarier. Vi vill stärka kundernas förmåga att skapa en Datadriven organisation och öka innovationskraften med hjälp av Cloud.

Ser fram emot att stärka synergier
Pierre Sundgren ser Basefarms lokala närvaro som något unikt i branschen. Detta vill han bibehålla och utveckla.

- Basefarm har alltid satt kunden och kundvärdet föst. Jag kommer fortsätta driva Basefarms lokala fokus och ligga nära kunderna. Är vi kunniga, engagerade, nära och konstruktiva kommer vi behålla vår ledande position på marknaden.

- Med min internationella erfarenhet, samt kunskap och förståelse av den komplexa marknaden tillsammans med Basefarms närhet och konstruktiva kunnande kommer vi kunna nå nya marknader och kunna erbjuda en bredare kundgrupp en rad nya tjänster både inom IT-säkerhet samt Workspace och AI, samt mer specialiserade och industrispecifika lösningar. Här ger Orange groups  förvärv av Basefarm många fördelar och synergier. Det handlar om att fortsatt arbeta väldigt nära våra kunder men med betydligt större muskler i bakgrunden.

Fördjupa partnersamarbetet
Pierre Sundgren som har lång erfarenhet av att arbeta nära partners som AWS, Microsoft och Google ser också fram emot att ytterligare utveckla och intensifiera detta samarbete på Basefarm.

- Här finns redan ett bra utgångsläge och jag kommer arbeta för att fördjupa dialogen med våra partners och därmed bredda affärsvärdet för våra kunder, säger han.

Framtiden behöver säker IT
När det gäller framtiden tror Pierre Sundgren att osäkerheten i världen gör att företag behöver satsa mer på att säkra sin IT-miljö och se över cybersäkerheten.

 - Osäkerheten i världen bidrar till en ökad aktivitet inom cybersäkerhet och i dag behöver alla organisationer se över sitt skydd, stora som små. Både Basefarm och Orange har lång erfarenhet och flera tjänster inom Cybersecurity och Cyber Defence. Detta erbjudande är något vi fortsätter utveckla för att hjälpa organisationer se över och optimera sin IT-miljö utifrån sina egna förutsättningar.

- Flexibilitet och agilt utvecklande tillsammans med bibehållen IT-säkerhet kommer bli avgörande i framtiden Här står Basefarm väldigt starka idag och vi kommer fortsatt satsa tid och resurser för det. 

Pierre tillträder sin nya tjänst den 1 maj 2022.

Kontakt:
Reena Lindorff
Marketing Manager 
reena.lindorff@basefarm.com 

Om Basefarm
Basefarm är ledande i Europa inom drift och förvaltning av komplexa IT-tjänster med molnet som plattform. Vi skapar kundvärde genom att integrera kompetenser för digital transformation inom molntjänster, informationssäkerhet, digital arbetsplats och AI-tjänster. Vi säkerställer våra kunders affär genom att förvalta och säkra affärskritisk data och applikationer på olika typer av molnplattformar; på Basefarms Stockholmsbaserade molnplattformar, på vår europeiska molnplattform samt på AWS och Azure. Genom att använda våra tjänster  erhållervåra kunder hållbara lösningar som skapar flexibilitet, hög kund- och medarbetarupplevelse, innovation genom snabb time-to-market samt kostnadseffektivitet. Vi stöttar våra kunder genom hela tjänstelivscykeln från strategisk rådgivning till arkitektur, implementation samt förvaltning och drift. Verksamheten grundades år 2000 och idag arbetar 760 ledande ingenjörer och rådgivare i Sverige, Norge, Nederländerna, Tyskland och Österrike. Basefarm är sedan 2018 ett dotterbolag till Orange Business Services.

Basefarm rankade 1:a i Radars svenska leverantörsundersökning om kundnöjdhet och kundvärde 3 år på rad: 2020, 2019 och 2018 samt i ledningen i Whitelanes IT Outsourcing study Nordics 2021 inom Service Delivery, Account management och General Satisfaction. Följ oss på Linkedin 

Prenumerera

Media

Media