23 000 ton förbrukade batterier och elprylar i de svenska hemmen

De svenska hushållen förvarar 4 000 ton förbrukade batterier och 19 000 ton uttjänta batteridrivna elprylar i hemmen. Elektronik är den snabbast växande avfallssorten i världen och bara på ett år har batterierna och elprylarna i de svenska hemmen ökat med drygt 1 000 ton, visar en beräkning som Batteriåtervinningen har gjort. 

- Mer än en tredjedel av de batterier och elprylar som säljs blir liggande i hemmen när de inte används längre. Metallerna är värdefulla naturresurser som behöver komma tillbaka till kretsloppet. Batterier och elprylar är bland det smartaste vi kan återvinna eftersom metallerna går att återanvända igen och igen, säger Micaela Westerberg, kommunikationschef på Batteriåtervinningen.

De svenska hushållen förvarar i genomsnitt 5,52 kilo förbrukade batterier och uttjänta elprylar. Varje år ökar mängden med drygt ett halvt kilo. Om man lägger ihop allt som finns i Sverige skulle elskrotet täcka 177 fotbollsplaner. Om det istället kom in till återvinning skulle enbart mängden koppar räcka till att tillverka över 135 miljoner nya mobiltelefoner. 

- Vissa mineraler som bryts för batteriproduktion, till exempel kobolt, håller redan på att ta slut. Om vi ska kunna möta framtidens behov av ny elektronik, måste vi göra ett elektriskt rens och återvinna mer av det som vi förvarar i hemmen, säger Micaela Westerberg.

Den 1 oktober infördes nya regler som innebär att Sverige har fått tusentals nya insamlingsplatser för återvinning av elektronik. När du köper en ny elprodukt, kommer butiken som säljer den att kunna ta emot din gamla, enligt en mot en-principen.

- Detta är ett stort och viktigt steg som har gjort det ännu enklare för oss konsumenter att återvinna elektronik, säger Micaela Westerberg.

För mer information, kontakta:

Micaela Westerberg, kommunikationschef Batteriåtervinningen, 08-545 216 89

Batteriåtervinningen arbetar med att informera och tipsa allmänheten om hur man kan återvinna batterier och elprylar med inbyggda batterier. Målet är att öka återvinningen och därmed bidra till att minska påverkan på miljön. Ansvarig för Batteriåtervinningen är Batteriinformationsföreningen, ett samlingsorgan för alla med producentansvar för batterier. Läs mer på www.batteriatervinningen.se

Media

Media