607 ton batterier och elprylar ligger och skräpar i hemmen i Västmanlands län

Hushållen i Västmanlands län förvarar 110 ton förbrukade batterier och 497 ton uttjänta elprylar. Siffror som ökar för varje år. Det visar en beräkning som Batteriåtervinningen har gjort. Nu uppmanas alla konsumenter att göra ett elektriskt rens hemma och lämna in batterier och elprylar till återvinning så att de kommer tillbaka in i kretsloppet.

– Vi konsumenter är duktiga på återvinning men behöver bli bättre. Mer än en tredjedel av de batterier och elprylar som säljs blir liggande i hemmen när de inte används längre, säger Micaela Westerberg, kommunikationsansvarig på Batteriåtervinningen.

Varje år återvinns ungefär 65 procent av det som säljs i handeln, vilket är i nivå med dagens insamlingsmål. Men från 2016 höjs insamlingsmålet till 75 procent.

– Batterier och små elprylar innehåller mineraler och metaller som inte finns i oändliga mängder. När vi återvinner för vi tillbaka metallerna i kretsloppet igen och vi slipper bryta nya, på så sätt sparar vi på jordens resurser, en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta konsumera elektronik och batterier, säger Micaela Westerberg

I de förbrukade batterierna och elprylarna som ligger kvar i hemmen i Västmanlands län finns tillräckligt med stål för att tillverka  8159 nya cyklar och tillräckligt med koppar för att producera mer än 3,6 miljoner nya mobiltelefoner. Batteri- och elprylarna innehåller en mängd metaller som kan användas igen, men först måste de lämnas in till återvinning.

­– I varje hushåll finns i genomsnitt ungefär 5 kilo elektronik och batterier som inte används längre. Man kan faktiskt säga att de svenska hemmen lider av batteri- och elprylsövervikt, som skulle må bra av att bantas bort. Det skulle gynna miljön och många skulle nog tycka att det vore skönt att bli av med en massa gamla prylar och batterier som bara ligger och skräpar i byrålådorna, säger Micaela Westerberg.

För mer information, kontakta:
Micaela Westerberg, kommunikationsansvarig Batteriåtervinningen, 08-545 216 89

Batteriåtervinningen arbetar med att informera och tipsa allmänheten om hur man kan återvinna batterier och elprylar med inbyggda batterier. Målet är att öka återvinningen och därmed bidra till att minska påverkan på miljön. Ansvarig för Batteriåtervinningen är Batteriinformationsföreningen, ett samlingsorgan för alla med producentansvar för batterier. Läs mer på www.batteriåtervinningen.se