Nu blir det enkelt för privatpersoner att producera egen miljövänlig el

BAUHAUS gör det möjligt för privata hushåll att enkelt producera miljövänlig el och sänka sina elkostnader med hjälp av ett eget solcellssystem. Byggvaruföretaget lanserar skräddarsydda lösningar för varje enskilt hus, något som sker via satellitbilder i virtuella jordglobar så som Google Earth. 

BAUHAUS Sverige lanserar 6 mars 2013 en helhetslösning för energiproduktion till villor och fritidshus. Det innebär att svenska hushåll kan försörja sitt boende med miljövänlig och prisvänlig el i ett skräddarsytt paket som inkluderar såväl produkter som installation. Tack vare satellitbilder blir lösningen enkel då man kan se husets placering och storlek utan att fysiskt behöva besöka platsen. Genom att analysera antalet soltimmar i förhållande till läget och takets lutning fastställs antalet solpaneler.

Solpanelerna har en kapacitet på 4 eller 6 kilowatt. Vilken styrka som väljs beror på behovet och möjlig yta, ett obebott fritidshus som endast ska hålla plusgrader under vinterhalvåret kräver ofta mindre kapacitet än ett året-runt-boende. Elen kan både förbrukas i hushållet eller säljas vidare till elföretaget.

– Vår solsystemslösning förenklar för privatpersoner med fritidshus och villor att använda miljövänlig el i sina hushåll, säger Johan Saxne, Informations- och Marknadschef på BAUHAUS. Elen produceras med hjälp av dagsljus och inte direkt solljus, vilket betyder att systemet fungerar även under molniga dagar.

Tvärtemot den allmänna uppfattningen är en kall vinterdag lika gynnsam för elinsamling som en sommardag beräknat per soltimme. Det beror på att kiselplattorna fungerar bäst under kyla vilket passar det nordiska klimatet. Den idealiska placeringen på solplattorna är åt söder med en lutningsvinkel på mellan 30 till 40 grader.

I systemet ingår förutom solcellerna en inverter som omvandlar likström till växelström, alla beslag, kablage och anslutningar som behövs för montering av solcellspanelerna på taket samt en trådlös energimätare som visar hushållets el-konsumtion. All utrustning har en 5 års totalgaranti och 25 års effektgaranti på solcellerna.

Solcellssystemet från Arctus Sunna finns tillgängligt i BAUHAUS butiker 6 mars 2013.


Faktaruta

  • Hur fungerar solpaneler?

Solpaneler omvandlar solenergi till likström. Likströmmen som panelerna genererar omvandlas av invertern till växelström. Elektriciteten som produceras konsumeras antingen direkt av apparaterna i hushållet, eller om det produceras mer än vad som behövs säljs elen vidare till elnätet.

  • Behöver solpanelerna direkt solljus?

Panelerna producerar energi av dagsljus, vilket betyder att det inte behöver direkt solljus utan fungerar bra även under molniga dagar.

  •  Vad händer när solen gått ner?

Solpanelerna producerar ingen el när det är mörkt. Under natten tas el från elnätet som vanligt. I bland krävs bygglov. Kontrollera med kommunen om det krävs bygglov för att installera solceller på fastigheten. Detta skiljer sig från kommun till kommun.

  • Placering av solceller

Den idealiska placeringen på solplattorna är åt söder med en lutningsvinkel på mellan 30 till 40 grader.  Då når man största möjliga mängd solstrålning. Det går dock att placera systemet åt sydost eller sydväst utan att prestandan försämras alltför påtagligt.

Solpanelerna tillverkar likström som i sin tur omvandlas till 230-volts växelström i en så kallad inverter. Samtidigt som elen går vidare till elskåpet och fördelas till hushållets eluttag mäter en elmätare hur mycket el som produceras via solpanelerna. När det produceras mer el än vad som används säljs överproduktionen automatiskt till hushållets elhandelsbolag. De förser hushållet med en exportmätare så att det enkelt går att se hur mycket som säljs vidare. Om man behöver mer el än vad som produceras köper man el, precis som vanligt genom elhandelsbolaget.


För mer information vänligen kontakta:

Johan Saxne, Informations- och marknadschef BAUHAUS Sverige

mobil: +46 (0)70 6403916, mail: jsa@bauhaus.seOm BAUHAUS
BAUHAUS är en av Europas ledande byggvaruhuskedjor och har 250 varuhus i 16 länder (Österrike, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Ungern, Island, Norge, Slovenien, Bulgarien, Spanien, Sverige, Schweiz och Turkiet). BAUHAUS etablerades i Sverige 1997 och är idag marknadsledande inom byggvaruhandeln med sina 15 varuhus på den svenska marknaden. BAUHAUS har sitt huvudsäte i Mannheim, Tyskland, där företagets första byggvaruhus invigdes år 1960.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar