Lansering på Amazon och ökad försäljning på e-handel

Pändy Foods har slutit avtal med en partner för försäljning av sortimentet på Amazon i EU, där engelska och tyska marknaderna är först ut med lansering. Under perioden har bolaget även haft en kraftig försäljningstillväxt på den egna e-handeln under andra kvartalet.

Pändy har under en längre tid förberett sortiment och förutsättningar för att lansera produkterna via egen butik på Amazon. Nu har avtal tecknats med en etablerad säljpartner för lansering på Amazon i hela Europa. Initialt kommer produkterna finnas tillgängliga i England och Tyskland, för att senare rullas ut på övriga plattformar. Under året är ambitionen att utöka ytterligare med distribution och lanseringar mot Amazon USA och Asien.

Till följd av ökad efterfrågan, delvis drivet av covid-19 men även utvecklingsprojekt av plattformen, har den egna e-handeln haft en mycket stark försäljningsökning med mångdubblad omsättning under andra kvartalet. Bolaget har även haft en stark efterfrågan från externa online-återförsäljare, med ökad orderingång och kampanjaktivering.

”Vi ser en mycket positiv trend för online-försäljningen, både i vår egen e-handel och via andra återförsäljare. Givetvis är covid-19 en bidragande faktor, där den här typen av produkter fått ett generellt uppsving inom e-handel. Samtidigt har vi även haft mycket bra tajming med intensivt arbete gällande att utveckla vår e-handelsplattform för att bredda sortimentet, optimering och förbättrad effektivitet, vilket bidrar till högre konverteringsgrad. Med de nyckeltal och markant högre ROAS (Return on Ad Spend) som vi nu har finns det goda möjligheter att skala försäljning och marknadsföring lönsamt. Vi kommer även fortsätta arbetet med optimering och ett bredare sortiment och hoppas kunna växa vår egen e-handel ytterligare under året. Det finns ett flertal exempel på mycket framgångsrika aktörer i USA och UK med nyttiga snacksprodukter direkt till konsument. Med rätt förutsättningar och strategi kan vi göra en liknande resa i Norden och Europa med Pändy” – Simon Petrén, VD Pändy Foods AB

Pändy Foods är ett dotterbolag i Bayn Europe, med varumärke och sortiment av hälsosammare snacks och on the-go-produkter. Varumärket säljs och marknadsförs via egen e-handel, online-återförsäljare och till distributörer i över 20 marknader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Simon Petrén, IR-Ansvarig Bayn Europe AB (publ)
Tel: +46709999455

Email: simon.petren@bayneurope.com

Om Bayn Europe:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Från växtbaserade råvaror skapar Bayn nya, sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under kortnamnet BAYN.
FNCA Sweden AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-528 00 399, e-mail info@fnca.se.
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com

Om oss

Bayn Europe är en snabbväxande koncern inom food-tech och fokuserar på segmenten sockerreduktion och functional food. Genom vetenskaplig forskning utvecklas produkter och ingredienser med lågt kaloriinnehåll till kunder inom livsmedelsindustrin. I koncernen finns idag två verksamheter: Bayn, ett råvaruteknikbolag som erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser och totallösningar för sockerreducering. Pändy ett FMCG-bolag (snabbrörliga konsumentprodukter) som specialiserat sig på konsumentprodukter med lågt kaloriinnehåll och hög andel protein, med produkterna; drycker, godis, snacks och protein-bars. Tillsammans bygger bolagen en koncern som genom M&A och organisk tillväxt, investerar i och utvecklar bolag inom Food-Tech. Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under kortnamnet BAYN. FNCA Sweden AB är företagets certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com För mer information, kontakta: Patrik Edström, VD, Bayn Europe AB, e-mail patrik.edstrom@bayneurope.com

Prenumerera

Dokument & länkar