Bazar kräver skadestånd från Sofi Oksanen på grund av avtalsbrott

Bazar Kustannus Oy Ab kräver skadestånd från författaren Sofi Oksanen på grund av olagligt avbrytande av förlagsavtalet gällande ett nytt skönlitterärt verk. Härutöver kräver även förlagsbolagets svenska systerbolag Bazar Förlag AB skadestånd från Oksanen för avtalsbrott. Bazar-bolagen har väckt talan gällande dessa tvister vid Helsingfors tingsrätt.

År 2005 tecknade den nordiska förlagskoncernen Bazar och Sofi Oksanen en avtalshelhet bestående av flera olika förlagsavtal. Bazar-koncernen anser att författaren i detta sammanhang överlät förlagsrätten till hennes nästa hellånga roman till koncernens finska bolag Bazar Kustannus Oy Ab. Romanens arbetsnamn var Ranskalainen päärynä. Efter att detta avtal ingicks har Sofi Oksanen publicerat flera verk i Finland utan att erbjuda det avtalsmässiga verket till Bazar Kustannus.

Med sin talan kräver Bazar att tingsrätten fastställer att Oksanen har begått ett avtalsbrott genom att olagligt undandra sig sina avtalsskyldigheter. Härutöver kräver Bazar Kustannus skadestånd från Sofi Oksanen på grund av avtalsbrott. Parterna har inte kunnat komma överens om en försonlig lösning på tvisten.

Som en del av samma avtalshelhet åtog sig Bazar Förlag AB att förlägga och publicera svenska översättningarna av Oksanens verk Stalins kossor (Stalinin lehmät) och Baby Jane (Baby Jane) som tidigare bara hade publicerats i Finland. I slutet av 2011 anmälde Oksanen Bazar Förlag för hävandet av förlagsavtalen gällande dessa verk.  Bazar Förlag anser att Sofi Oksanen inte haft en godtagbar grund att häva avtalen och således kräver bolaget att Oksanen följer avtalen, samt betalar skadestånd för avtalsbrott.

Bazar Kustannus publicerar Stalinin lehmät -pocketboken i Finland.

Ytterligare information

Bazar Kustannus Oy Ab, Förlagsdirektör, Ritva Holmström, tel: +358 (0)44 039 9013, e-mail: ritva @ bazarkustannus.fi


Bazar Kustannus Oy Ab är en del av ett nordiskt förlag Bazar Publishers. I Finland, Bazar ger i huvudsak ut översatt skönlitteratur, men vill också främja Finlands litteratur i andra nordiska länder. www.bazarkustannus.fi

Taggar:

Dokument & länkar