BCC:s (Baltic Construction Company AB) bolagsstämma beslutade enhälligt för styrelsens förslag om uppgörelsen med Artika

BCC:s (Baltic Construction Company AB) bolagsstämma beslutade enhälligt för styrelsens förslag om uppgörelsen med Artika Gruppen. Marknaden får en aktie inom TIME-sektorn med speciellt fokus på information och media. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens samtliga förslag och beslutade därmed om uppgörelsen med Artika vilket bland annat inkluderar firma- och namnändring till ATMG Artika TIME Media Group AB (publ), ny styrelse och övriga sammanhängande förslag enligt dagordningen. Den nya styrelsen, som valdes enhälligt, ordförande Christer Johansson, ägare samt grundare av Artika Gruppen AB, Managing Director i First Universal Asset Management Ltd. och Artika Fund Ltd, Ulf Signäs, verksam som konsult för nationella och internationella aktörer i finansiella, legala och skattemässiga frågor, Mathias Berg, fd VD och huvudägare Panorama Hotell samt styrelseordförande Netbook AB, Heinz P. Barandun, C.E.O. och huvudägare i Fincor Finance SA och sedan 1985 ordinarie styrelseledamot i Citibank, Schweiz och styrelsemedlem i tre av Citibank´s fonder, Ugo Facca, First Vice President, Finter Bank, Zürich och ansvarig för utlandsverksamhet i Finter Bank, Mats Axell, frilanskonsult med fokus på sälj- och marknadsorienterade frågor, Gino Vettese, grundare och tidigare koncernchef av Linnégroup numera Cell Network. Suppleant Magnus Aideborn, tillträdande VD Artika TIME Media Group AB och VD Skandinaviska Kartgruppen AB samt Carl-Henrik Jonsson, tillträdande VVD Artika TIME Media Group AB och VD TIME Interactive AB Vidare bemyndigades den nya styrelsen att besluta om nyemission av aktier om högst 5.000.000 aktier att användas för förvärv upprättande av optionsprogram, samt riktad emission. Med Artika TIME Media Group skapas ett av Skandinaviens intressantaste börsnoterade bolag med inriktning på mediaprojekt där man kombinerat IT, Telecom, Interaktiv media och traditionell media där målet är att bli marknadsledande inom varje affärsområde och region som man etablerar sig på. Bolaget kommer att ha en finansiellt mycket stark huvudägare med långsiktighet och erfarenhet att utveckla snabbt växande företag. För mer information var vänlig kontakta: Christer Johansson, ordförande ATMG , telefon: 031-699300 Magnus Aideborn, VD ATMG, telefon: 031-695170 Ulf Signäs Finansansvarig ATMG telefon 031-699300 Madelene Hederdahl Client relations Artika Fund 031-699300 Email gsi.artika@telia.com Artika TIME Media Group bygger ett av Skandinaviens ledande bolag inom TIME-sektorn med speciellt fokus på information och media. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT01010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT01010/bit0002.pdf

Dokument & länkar