BCC:s (Baltic Construction Company AB) under namnändring till ATMG Artika TIME Media Group köper Netbook AB

BCC:s (Baltic Construction Company AB) under namnändring till ATMG Artika TIME Media Group köper Netbook AB. Netbook AB utvecklar och marknadsför Internetbaserade lösningar för e- handel inom området Travel Management. Med Netbook 2.0 erbjuder Bolaget besparingsmöjligheter, kontroll, enkelhet och effektivitet för företag, hotell och privatresenärer. Uppgiften är att effektivisera bokningsprocessen genom att leverera en integrerad helhetslösning för företagets Travel Management. Netbook 2.0 ger access till direkt bokning av hotellrum över Internet. Systemet är öppet för alla med tillgång till Internet, men är primärt utvecklat för B2B och affärsresenärer med förhållandevis stora bokningsvolymer. I produktportföljen ingår även Netbook Travel Manager med administrativa funktioner för företag och hotell. I mars 2000 presenterar Bolaget en WAP-applikation för bokning av hotellrum som baseras på WAP-teknik. Systemet är framtaget i samarbete med Telia DOF och Oracle. Travel Management och e-handel är en kombination som leder till konkreta synergier och ekonomiska vinster för alla inblandade parter. Netbook AB är idag ett etablerat varumärke inom området i Sverige och en internationell expansion är påbörjad. Som marknadsledande i Sverige samarbetar Netbook AB med flera ledande företag och hotellkedjor. Den internationella marknaden är under stark tillväxt och Bolaget har redan ett antal internationella kunder och samarbeten. Netbook AB har den position och kompetens som krävs för att bli en världsledande aktör och förutsättningarna för Bolaget bedöms som mycket goda. Netbook AB:s primära kundunderlag utgörs av företag, hotell och hotellkedjor. Bland referenserna märks Volvo, Ericsson, First Hotels, Best Western, Scandic Hotels, Nyman & Schultz och World Travel USA m fl. Även privatresenärer använder systemet i viss utsträckning. Netbook AB har kontor i Göteborg med 12 anställda. Under år 2000 förväntas antalet anställda öka till 16. Förvärvet sker genom betalning med 3.6 milj aktier i BCC under namnändring till ATMG Artika TIME Media Group. Grundarna och nyckelpersonerna kommer givetvis att fortsätta att arbeta inom företaget men kommer även att vara viktiga bollplank för de övriga verksamheterna inom ATMG. För mer information var vänlig kontakta: Christer Johansson, ordförande ATMG , telefon: 031-699300 Magnus Aideborn, VD ATMG, telefon: 031-695170 Ulf Signäs, Finansansvarig ATMG telefon 031-699300 Madelene Hederdahl, Client relations Artika Fund 031-699300 Email gsi.artika@telia.com Artika TIME Media Group bygger ett av Skandinaviens ledande bolag inom TIME-sektorn med speciellt fokus på information och media. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT01000/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT01000/bit0002.pdf

Dokument & länkar