BookVisit och Netbook i tekniksamarbete!

BookVisit och Netbook i tekniksamarbete! -Ger hotell unika möjligheter att sälja rum i realtid på nätet. BookVisit och Netbook har inlett ett samarbete som innebär att företagen integrerar sina system för att skapa en av världens effektivaste lösningar för elektronisk realtidsbokning av hotellrum via Internet. Båda bolagen är ledande inom sin nisch. BookVisit ger med sitt Connect- system hotellen verktyget för att automatisera och hantera olika bokningskanaler direkt från hotellens egna affärssystem. En koppling mot Connect kommer att innebära sänkta kostnader för hotellet i och med att den minimerar den manuella bokningshanteringen. En första version av Connect systemet kommer att lanseras under sommaren. " Vi har mött ett stort intresse från hotellvärlden, det är ingen tvekan om att denna typen av lösningar kommer att revolutionera den elektroniska försäljningen/bokningen av hotellrum" säger Michael Linell, VD BookVisit. Netbook har med sitt bokningsystem för hotell och med sin programvara Netbook Travelmanager blivit ett av de ledande Internetbokningsystemen för affärsresenärer. Systemet används av ett antal företag, affärsresebyråer och hotell. Bland kunderna finns Ericsson, Volvo, SAAB, Bennett BTI, Nyman&Schultz/American Express, Scandic Hotels, Best Western Hotels mfl. "Den här lösningen har hotellen drömt om i flera år. Försäljning/bokning av hotellrum har ökat mycket kraftigt bara det senaste året genom Netbook.. Trots detta görs fortfarande 80-90% av alla bokningar manuellt via telefon och telefax, potentialen är mycket stor" säger Lars Isacson, VD Netbook. Bolagen inleder även ett marknadssamarbete och kommer att ha gemensam representation på flera internationella marknader För ytterligare information: Michael Linell, BookVisit AB Lars Isacson, Netbook AB Telefon: +46 8 204838 Telefon: +46 31 7431690 E-mail: m.linell@bookvisit.com E-mail: lars@netbook.se www.bookvisit.com www.netbook.se Artika TIME Media Group är ett av Skandinaviens ledande bolag inom TIME- sektorn med speciellt fokus på media- och informationsprojekt där man kombinerat IT, Telecom, Interaktiv media och traditionell media där målet är att bli marknadsledande inom varje affärsområde och region som man etablerar sig på. Affärsflödet har i första hand ett nordiskt ursprung men affärsidéerna är anpassade till en global marknad. Netbook AB är ett helägt dotterbolag till BCC (Baltic Construction Company AB) under namnändring till ATMG, Artika TIME Media Group AB som är noterat på Aktietorget. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/21/20000621BIT00600/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/21/20000621BIT00600/bit0002.pdf

Dokument & länkar