Pressmeddelanden

TIME Interactive helägt dotterbolag till BCC:s (Baltic Construction Company AB) under namnändring till ATMG Artika TIME Media Group har tecknat avtal med Micro Shop-Ideella spel som ägs av BRIS, Cancerfonden, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet, Synskadades Riksförbund, Dövas Riksförbund, Stiftelsen Lika Villkor, Stiftelsen Almås och det ideellt ägda Iris AB. Avtalet gäller leverans av "Infostations"och omfattar minimum 2100 "Infostations" över en period om tre år, stationerna kommer att placeras ut hos tobakister runt om i landet. Kontraktet är bolagets hitills största med leveransstart i juni månad år 2000. Intäckter kommer att genereras genom hyra hårdvara, installation, utveckling, service & support, provision spel och lotterier, provision E-handel samt reklamförsäljning. Kontraktet beräknas ge intäkter på lägst 250 Milj SEK under de närmaste 3 åren. För mer information var vänlig kontakta: Magnus Aideborn, VD ATMG, telefon: 031-695170 Christer Johansson, ordförande ATMG , telefon: 031-699300 Ulf Signäs Finansansvarig ATMG telefon 031-699300 Email gsi.artika@telia.com Artika TIME Media Group bygger ett av Skandinaviens ledande bolag inom TIME-sektorn med speciellt fokus på information och media. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/22/20000522BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/22/20000522BIT00640/bit0003.pdf

Dokument & länkar