BE Group avvecklar förlustverksamhet i Eskilstuna

Verksamheten BE Group Produktion Eskilstuna AB har under en längre period och trots omfattande förbättringsåtgärder, varit fortsatt olönsam. Omsättningen 2016 var 127 MSEK och rörelseresultatet uppgick till -19 MSEK. Under första kvartalet 2017 var omsättningen 49 MSEK vilket medförde ett negativt rörelseresultat om -8 MSEK.
 
Avvecklingen är planerad under kvartal tre och berör ca 60 personer.
 
Engångskostnaderna bedöms uppgå till ca 45 MSEK varav ca 8 MSEK är kassaflödespåverkande. Kostnaderna kommer belasta resultatet för innevarande år.
 
En uppdaterad bedömning kommer ges i samband med att resultatet för det andra kvartalet publiceras.
 
Vid frågor, vänligen kontakta:
Anders Martinsson, VD och koncernchef
tel: 0706-21 02 22                e-post: anders.martinsson@begroup.com
 
Denna information är sådan som BE Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 maj 2017, kl. 14.00.

Taggar:

Om oss

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom - bygg- och tillverkningsindustrin. År 2018 omsatte koncernen 4,8 miljarder kr. BE Group har cirka 670 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar