BE Group förvärvar Lecor Stålteknik och stärker sitt serviceerbjudande

 

Nordens ledande oberoende handels- och servicebolag inom stål- och metaller,
BE Group, köper stålkonstruktionsföretaget Lecor Stålteknik AB med 26 anställda vid anläggningen i Kungälv. Förvärvet är i linje med BE Groups strategi att stärka och bredda koncernens erbjudande av produktionsservice.

Lecor Ståltekniks försäljning för det senaste verksamhetsåret, som avslutades i juni, uppgick till 146 MSEK. Bland kunderna finns Trafikverket samt flera bygg- och hamnbolag.

”Förvärvet av Lecor Stålteknik är i linje med vår strategi att kunna befästa positionen som en pålitlig partner inom hela värdekedjan när det gäller stål och metaller”, säger BE Groups VD och koncernchef Lars Bergström. ”BE Group är ledande inom försäljning, inköp och logistik och vi har ambitionen att bli ledande även inom produktionsservice, vilket gör att våra kunder kan spara tid, kostnader och kapital och därmed fokusera på sin kärnverksamhet. Lecor Ståltekniks kunnande inom konstruktion, produktion, projektledning och teknik stärker vår marknadsposition och genom förvärvet skapas nya möjligheter för konkurrenskraftiga leveranser av avancerade stålkonstruktioner.”

Lecor Stålteknik har som vision att utvecklas till Sveriges ledande tillverkare av prefabricerade stålkonstruktioner och är välkänt för sin kvalitet och leveransförmåga. Företaget har exempelvis erfarenhet från prestigeprojekt som Holmenkollens nya hoppbacke och fotbollsarenan Gamla Ullevi.

”Att Lecor Stålteknik nu blir en del av BE Group känns som en trygg och naturlig utveckling av det vi har byggt upp”, säger bolagets VD Tennce Carlsson. ”Vi vill att bolaget ska kunna växa och med BE Group kan vi bland annat fullfölja planerna på en ny produktionsanlägg­ning som bättre möter kraven från de större kunderna.”

Köpeskillingen för aktierna uppgår till 84 MSEK, varav 28 MSEK betalas vid tillträdet. Finansieringen av förvärvet sker inom BE Groups befintliga kreditfaciliteter. Övertaget av verksamheten sker omedelbart. Förvärvet förväntas ha en positiv effekt på resultatet för BE Groups affärsområde Sverige under det fjärde kvartalet.

Lars Bergström, VD och koncernchef BE Group AB Tel. +46 (0)40 38 42 00 E-post: lars.bergstrom@begroup.com

Torbjörn Clementz, CFO och vice VD BE Group AB Tel. +46 (0)70 869 07 88 E-post: torbjorn.clementz@begroup.com

BE Group, som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, är ett av Europas ledande handels- och serviceföretag inom stål och metaller. Koncernen har cirka 10 000 kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium. År 2009 omsatte koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har knappt 900 anställda i nio länder i norra Europa med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Taggar:

Om oss

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom - bygg- och tillverkningsindustrin. År 2019 omsatte koncernen 4,4 miljarder kr. BE Group har cirka 650 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar