BE Groups rörelseresultat för första kvartalet 2021 bedöms bli bättre än förväntat

Report this content

BE Groups rörelseresultat för första kvartalet 2021 bedöms överträffa bolagets lönsamhetsmål beroende på högre stålpriser, förbättrade marginaler och lägre kostnader. Koncernens nettoomsättning uppskattas till 1 100 MSEK (1 118). Det underliggande rörelseresultatet förväntas uppgå till mellan 65 – 70 MSEK (42). Rörelseresultatet inklusive lagervinster förväntas öka väsentligt och uppgå till mellan 78 – 85 MSEK (-4). Rörelseresultatet under första kvartalet 2020 påverkades av jämförelsestörande poster på -35 MSEK.

Marknaden har under inledningen av året fortsatt återhämta sig och stålpriserna som steg kraftigt under slutet av 2020 har fortsatt stiga. Detta tillsammans med god kostnadskontroll har lett till ett starkt första kvartal för BE Group.

Alla siffror i detta pressmeddelande är preliminära och den slutliga rapporten för första kvartalet 2021 kommer att publiceras som planerat den 20 april 2021 kl. 14:00. BE Group kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer avseende den finansiella utvecklingen innan delårsrapporten för första kvartalet har publicerats.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Peter Andersson, VD och koncernchef
tel: 0706-53 76 55, e-post: peter.andersson@begroup.com

Christoffer Franzén, CFO
tel: 0705-46 90 05, e-post: christoffer.franzen@begroup.com

Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 08.45.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2020 omsatte koncernen 3,7 miljarder kr. BE Group har cirka 630 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar