Extra bolagsstämma i BE Group

Report this content

Vid extra bolagsstämma i BE Group idag den 18 september 2019 fattades följande beslut.

Till ny styrelseordförande valdes styrelseledamoten Jörgen Zahlin som efterträdare till Petter Stillström. Petter Stillström kvarstår som ordinarie styrelseledamot.

De styrelse- och utskottsarvoden som beslutades av årsstämman den 25 april 2019 ska fortsatt gälla och ska mellan Petter Stillström och Jörgen Zahlin, i tillämpliga fall, fördelas pro rata i förhållande till deras respektive tjänstgöringsperioder som styrelseordförande under tiden från årsstämman 2019 intill slutet av nästkommande årsstämma.

Ytterligare information om BE Group finns på bolagets hemsida: www.begroup.com

Vid frågor, vänligen kontakta:
Daniel Fäldt, CFO
tel: +46 (0)705-603175, e-post: daniel.faldt@begroup.com

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2018 omsatte koncernen 4,8 miljarder kr. BE Group har cirka 670 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar