Penser Access: BE Group - Väl hanterat 2020 inför ljusare tider

Report this content

BE Group levererade underliggande EBIT på 12 mkr i Q4'20 (9) vilket summerade till 96 mkr (94) på helåret. Imponerande med tanke på att omsättningen föll med 11% i kvartalet och 16% på helåret. Vi har tidigare argumenterat för att det arbete BE Group gjort avseende effektiviseringar kommer att betala sig värderingsmässigt när det väl vänder upp igen. Vi räknar fortsatt med stärkta volymer och priser 2021, samt har justerat upp våra EBIT-prognoser med ca 20% efter rapporten. Aktien kan sannolikt stärkas ytterligare framöver, och motiverat värde uppgår till 55 - 60 kr.

Läs den fullständiga analysen: Väl hanterat 2020 inför ljusare tider (penser.se)

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera