• news.cision.com/
  • BE Group AB/
  • Penser Access: BE Group - Fortsatt positivt resultat och kassaflöde trots utmanande marknadsförutsättningar

Penser Access: BE Group - Fortsatt positivt resultat och kassaflöde trots utmanande marknadsförutsättningar

Report this content

BE Group levererade ett underliggande rörelseresultat på 14 mkr i Q3'20, i nivå med 13 mkr Q3'19, trots en utmanande marknad med fallande volymer. Vi är fortsatt avvaktande till BE Group-aktien på kort sikt. Värderingen är på historiskt låga nivåer avseende EV/Sales, vilket speglar osäkerheten kring lönsamheten framöver. BE Groups fokus på marginaler och kassaflöde i dessa tider kommer dock sannolikt att betala sig värderingsmässigt på sikt när marknaden ser tydliga tecken på att en konjunkturåterhämtning är i antågande.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/begr_20201023.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera