Penser Access: BE Group - Fortsatt starkt kassaflöde

BE Group levererade ett underliggande rörelseresultat på 28 mkr i Q2'20, vilket var något lägre än 32 mkr Q2'19 och 42 mkr i Q1'20. Att BE Group inte påverkades kraftigare än så resultatmässigt av inbromsningen på marknaden i spåren av osäkerheten till följd av covid-19 är dock positivt och kan vara en indikator inför kommande halvårsrapporter från övriga industribolag.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/begr_20200717.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom - bygg- och tillverkningsindustrin. År 2019 omsatte koncernen 4,4 miljarder kr. BE Group har cirka 650 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Prenumerera