Penser Access: BE Group - Fortsatt starkt kassaflöde

BE Group levererade ett underliggande rörelseresultat på 28 mkr i Q2'20, vilket var något lägre än 32 mkr Q2'19 och 42 mkr i Q1'20. Att BE Group inte påverkades kraftigare än så resultatmässigt av inbromsningen på marknaden i spåren av osäkerheten till följd av covid-19 är dock positivt och kan vara en indikator inför kommande halvårsrapporter från övriga industribolag.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/begr_20200717.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera