Penser Access: BE Group - Inbromsningen fortsatte i Q3

Report this content

BE Group levererade ett underliggande rörelseresultat på 13 mkr i Q3’19, vilket innebar en halvering från 26 mkr Q3’18. BE Group ser en konjunkturnedgång och fokus ligger på effektiviseringar samt att ta marknadsandelar. Den försvagade situationen på marknaden speglas även av SSAB Tibnor och Klöckner, som särskilt pekar på svaghet inom fordonsindustrin samt en europeisk stålmarknad som präglas av ett avvaktande beteende med lagerneddragningar som följd. Från att tidigare räknat med en stärkt lönsamhet in i 2020 tar vi nu höjd för effekterna av inbromsningen i marknaden. Vi räknar med pris- respektive volymnedgångar i storleksordningen 5 % 2020. För att återgå till ett positivt momentum för aktien krävs sannolikt en minskad osäkerhet kring konjunkturen.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/begr_20191025.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera