Penser Access: BE Group - Utdelning och lönsamhetsförbättringar

BE Group redovisar ett starkt kvartal, primärt drivet av affärsområdet Sverige & Polen. Den organiska tillväxten uppgick till 3% där omsättningen landade på SEKm 1154 (1095). Underliggande rörelseresultat uppgick till SEKm 17 (9), vilket var nästan SEKm 3 över vår prognos. Med ett starkt kassaflöde och minskad nettoskuldsättningsgrad väljer styrelsen att dela ut SEK 1,75 per aktie, vilket är den första utdelningen sedan 2011. Utdelningen är ett tydligt kvitto på bolagets positiva framtidstro. Vi räknar med fortsatta lönsamhetsförbättringar, primärt inom affärsområdet Finland & Baltikum. Vi har därför justerat upp vårt marginalantagande något vilket bidrar till positiva estimatrevideringar på drygt 6% för innevarande år. Vi fortsätter att se en hög potential i aktien, men till en hög risk.   

Läs den fullständiga analysen i PDF.format: https://links.penser.se/f/a/begr_20190208.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se.

Om oss

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom - bygg- och tillverkningsindustrin. År 2018 omsatte koncernen 4,8 miljarder kr. BE Group har cirka 670 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Prenumerera