Cambio väljer BEA:s plattform

Sjukvårdsmarknaden erbjuds lösningar och system baserade på WebLogic

Cambio är specialiserade på mjukvara för sjukvårdsadministration och dokumentation. De fördjupar nu sitt samarbete med BEA Systems. Som ett led i detta kommer Cambio att börja använda WebLogic Server 8.1 för Cambio Spider, som är en komponentbaserad tjänsteplattform byggd på den europeiska defacto-standarden HISA.  Hälso - och sjukvårdsmarknaden behöver stabila lösningar så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet, säger Tomas Mora-Morrison VD på Cambio. WebLogic Server är en mycket stabil produkt och det känns därför naturligt att vi använder den när vi utvecklar vårt eget utbud av lösningar och tjänster för den här sektorn. Samarbetet syftar också till att gå vidare och även börja utveckla system baserade på BEA:s WebLogic Platform.  BEA:s erfarenhet av infrastrukturlösningar till stora organisationer är viktig nu när sjukvården investerar i verksamhetsövergripande IT-stöd.  Bara den svenska sjukvården kan enligt oberoende källor spara upp till 30 miljarder årligen på att integrera sina olika system, säger Stefan Dahlgren, vd för BEA Systems i Sverige. Våra integrationslösningar är kända för att både vara stabila och kostnadseffektiva på alla plan. Cambio har varit framgångsrika i Sverige och håller för närvarande på att internationalisera sig och söker sig utanför landets gränser. Företaget fick också en utmärkelse som årets entreprenör i Europa som de tilldelades av analysföretaget Frost & Sullivan. Cambio tecknade också nyligen ett partneravtal med EDS som riktar sig mot den europeiska marknaden.  BEA:s globala närvaro är viktig i den processen, säger Mora-Morrison. Det var ytterligare en faktor som gjorde att vi inte tvekade att välja just WebLogic plattformen. BEA i Sverige har idag ett 50-tal partners.

Dokument & länkar