Beactica fullbordar finansieringsrunda och tar sin tumörbehandling vidare mot preklinisk utveckling

Uppsala - 4 juni 2019 - Uppsalaföretaget Beactica tillkännagav idag att man fullbordat ytterligare en finansieringsrunda som säkrar en vidareutveckling av företagets pipeline av innovativa substanser för cancerbehandling. Den fulltecknade finansieringsrundan är till 90% investeringar från existerande aktieägare såsom ALMI Invest, UNIONEN och M2 Capital Management.  

Intäkterna kommer framförallt att användas till att fördjupa Beacticas glioblastom-studier och ytterligare bekräfta den positiva effekt som redan påvisats i en kliniskt relevant djurmodell. Utöver detta kommer kapitalet också att användas till studier i avancerade prekliniska modeller av ytterligare cancerindikationer. 

”Vi är tacksamma för förtroendet som våra investerare visar oss under den fortsatta utvecklingen av våra cancerprojekt” säger Beacticas VD, Per Källblad. ”Särskilt inom glioblastom har vårt huvudprogram visat lovande resultat och vi är nu på väg mot preklinisk utveckling.”

Glioblastom är en aggressiv och dödlig form av hjärntumör utan fungerande behandlingsalternativ, där de senaste 15 åren inte sett några framsteg. Beacticas LSD1-program har tagit fram en helt ny metod för att reglera proteinet LSD1 för att behandla glioblastom och andra cancerformer. De substanser som Beactica utvecklat uppvisar effekt i avancerade djurmodeller och har en unik verkningsmekanism.

”Beacticas exceptionella meriter visar att bolagets plattform har potential att leverera innovativa behandlingar inom eftersatta sjukdomsområden” säger Allan Asp, Investment Manager på ALMI Invest, i en kommentar. ”Det är med glädje vi fortsätter stötta Beactica när deras ledande produkt går mot kliniska prövningar.” 

Beactica AB Kontakt
Per Källblad MSc. PhD.
VD
per.kallblad@beactica.com
Tel: +46 18 56 08 80

Notch Communications Kontakt

Kate Whelan PhD.

kate.whelan@notchcommunications.se

Tel: +46 (0)70 238 11 49 / +44 (0)161 457 7230

Beactica AB är ett Uppsala-baserat forskningsföretag med en specialiserad teknologiplattform för effektiv utveckling av nya läkemedel. Förutom att bedriva egna utvecklingsprojekt inom eftersatta sjukdomsområden erbjuder bolaget partnerskap till andra läkemedelsbolag som behöver ta fram nya läkemedel. Bolaget grundades 2006 utifrån forskning vid Uppsala universitet och har etablerat sig som världsledande avseende fragment-baserad läkemedelsutveckling med hjälp av SPR-biosensorer. Mer information om Beactica finns på www.beactica.com.

Prenumerera