Beactica Therapeutics stärker organisationen med ytterligare kompetens för läkemedelsutveckling

Report this content

Uppsala, Sweden

Uppsalaföretaget Beactica Therapeutics tillkännagav idag att man anställt en chef för preklinisk utveckling, två nya styrelseledamöter samt en klinisk rådgivare. Rekryteringarna är gjorda med syfte att stärka organisationen då bolaget riktar sitt strategiska fokus mot att identifiera och utveckla nya läkemedelskandidater. 

Vendela Parrow, PhD, anställs som chef för preklinisk utveckling. Hon har med sig en omfattande erfarenhet inom preklinisk och klinisk utveckling från nyckelpositioner vid Akinion Pharmaceuticals, Axelar och Pharmacia Biovitrum. Vendela var medgrundare, CSO and VD för Akinion och ansvarig för kontakterna med myndigheter, oberoende granskningsnämnder och kliniker i ett flertal europeiska länder. Hon är chef för In Vitro and Systems Pharmacology Facility vid SciLifeLab Drug Discovery and Development Platform. Vendela har en doktorsgrad inom medicinsk vetenskap, tumörbiologi från Uppsala Universitet där hon också har examen i klinisk läkemedelsutveckling. "Jag har följt Beacticas innovativa LSD1 program på nära håll under flera år och det är med stor tillförsikt jag åtar mig rollen," säger Vendela Perrow. "Jag känner att vi tillsammans kan uppnå betydande resultat."  

Nytillskotten i Beacticas styrelse är Maarten de Chateau och Håkan Wickholm. Johan Harmenberg ansluter bolaget som klinisk rådgivare. “Det är med stor glädje vi välkomnar dessa personer,” säger Per Källblad, VD för Beactica. "Deras ansenliga erfarenheter kommer att vara värdefulla när vi nu i större omfattning riktar vårt fokus mot att identifiera och utveckla nya läkemedelskandidater."

Maarten de Chateau är för närvarande VD vid Sixera Pharma och Buzzard Pharmaceuticals. Han är verksam som styrelseordförande på Atrogi, och är även ledamot i Cavis Technologies och Gesynta Pharmas styrelser. Maarten var medgrundare och VD på Cormorant Pharmaceuticals – ett bolag som har utvecklat en immun-onkologisk antikroppsbehandling som 2016 förvärvades av Bristol-Myers Squibb. Dessförinnan var Maarten Medical Director vid Swedish Orphan Biovitrum; han har också arbetat inom klinisk utveckling på Sanofi och under fem år arbetat som finansanalytiker på en investmentbank. Maarten har en läkarexamen från Lunds Universitet där han också försvarat sin doktorsavhandling. 

Håkan Wickholm har 30 års erfarenhet inom internationell utvecklingstrategi, affärsutveckling och kommersialisering. Vid sidan av hans engagemang i Beactica är han verksam som styrelseledamot i Genovis. Håkan har innehaft seniora befattningar inom internationell läkemedels- och biotechindustri, såsom CBO och VD på Lytix Biopharma samt flertalet ledande befattningar inom AstraZeneca. Håkan har bedrivit högre studier i företagsekonomi vid Warwick Business School och har en kandidatexamen i Business Administration and Economics - International Business från Uppsala Universitet.

Johan Harmenberg är verksam Chief Medical Officer på Oncopeptides AB. Han har tidigare innehaft befattningar som VD på Axelar AB och Akinion AB, Chief Medical Officer på Algeta AB, Vice President Development på Medivir AB och Global Medical Director på Pharmacia Upjohn. Han har under sin karriär skrivit över 100 vetenskapliga publikationer för olika tidskrifter. Johan har både doktorsexamen och läkarexamen från Karolinska Institutet (KI) och han är även docent i virologi på KI. 

Beactica Therapeutics Kontakt
Per Källblad MSc. PhD.
VD
per.kallblad@beactica.com
Tel: +46 18 56 08 80

Notch Communications Kontakt

Kate Whelan PhD.

kate.whelan@notchcommunications.se

Tel: +46 (0)70 238 11 49 / +44 (0)161 457 7230

Om Beactica Therapeutics

Beactica Therapeutics AB är ett Uppsala-baserat forskningsföretag med en specialiserad teknologiplattform för effektiv utveckling av nya läkemedel. Förutom att bedriva egna utvecklingsprojekt inom eftersatta sjukdomsområden, med fokus på cancer, erbjuder bolaget partnerskap till andra läkemedelsbolag som behöver ta fram nya läkemedel. Bolaget grundades 2006 utifrån forskning vid Uppsala universitet och har etablerat sig som världsledande avseende fragment-baserad läkemedelsutveckling med hjälp av SPR-biosensorer. Mer information om Beactica finns på www.beactica.com.  

Prenumerera