Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group

Report this content

Det totala antalet aktier i Beijer Electronics Group AB (publ) per den 29 mars 2018 uppgår till 28,636,036, varav 28 601 379 stamaktier och 34 657 C-aktier, motsvarande totalt 28,636,036 röster.

Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av en emission av 34 657 C-aktier inom ramen för bolagets incitamentsprogram LTI 2017/2020. Bolaget innehar samtliga C-aktier. Aktierna är avsedda att användas för säkring av åtaganden enligt incitamentsprogrammet.

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
Vice VD/CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96.
   

Beijer Electronics Group AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovannämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 mars 2018 kl 08.00.

  
   

Beijer Electronics Group är en högteknologisk innovatör aktiv inom smart automation och nätverk. Koncernens öppna programvara, hårdvara och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva användargränssnitt. Beijer Electronics Group har sedan starten 1981 utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,2 miljarder SEK 2017. 

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar