Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group AB

Det totala antalet aktier i Beijer Electronics Group AB (publ) per den 31 juli 2020 uppgår till 28 852 400, varav 28 627 219 stamaktier och 225 181 C-aktier, motsvarande totalt 28 649 737,1 röster. 

Ändringen av antalet aktier och röster är föranledd av att 25 840 C-aktier, som tidigare emitterats och återköpts inom ramen för bolagets incitamentsprogram LTI 2017/2020, under juli månad har omvandlats till stamaktier. Antalet stamaktier har därmed ökat med 25 840 och antal C-aktier har minskats med lika många aktier. Det totala antalet röster har genom omvandlingen ökat med 23 256.

    

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96
   

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics Group AB skall offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovannämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 juli 2020 kl 08:00.

  
   

Beijer Electronics Group AB (publ) är en växande innovationsintensiv koncern inom affärskritisk industriell digital teknologi och IIoT. Med ett starkt fokus på kopplingen mellan människa, teknologi och data är vi stolta över att ha några av de världsledande globala företagen som våra huvudkunder. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,6 miljarder kronor 2019.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar