Årsredovisning 2016 för Beijer Electronics Group

Report this content

Beijer Electronics Group genomförde en omfattande omställning av verksamheten under 2016. Samtidigt slog koncernen vakt om betydande satsningar på produktutveckling. Det har sammantaget skapat en ny plattform för långsiktigt god och lönsam tillväxt. Det framgår av årsredovisningen för Beijer Electronics Group som publiceras idag på företagets hemsida www.beijerelectronics.se/ir.

Utfallen för försäljning och resultat för helåret 2016 blev lägre än förväntat och låg på en fortsatt otillräcklig nivå. Investeringsplanerna för affärsenheterna Westermo och Korenix har tagit längre tid att implementera samtidigt som marknaden var relativt trög. Omställningen inom affärsenheten Beijer Electronics slutfördes i allt väsentligt men vissa marknadssegment som olja och gas var fortsatt svaga.

VD Per Samuelsson betonar dock i VD-kommentaren att utvecklingen pekar i rätt riktning. Verksamheten förbättrades successivt under året. Ett negativt rörelseresultat under det första kvartalet vändes till positiva tal under resten av året. Dessutom avslutades året starkt med en uppgång i orderingången på 20 procent jämfört med snittet för de tre första kvartalen.

Beijer Electronics har parallellt med omställningen lagt fast en ny vision med sikte på 2021. Visionen bottnar i det som kallas den fjärde industriella revolutionen eller Industry 4.0. Digitaliseringen förändrar marknadskraven. Trenden går mot att maskiner och system kopplas ihop och kopplas upp mot internet. Lösningarna kännetecknas av styrning, uppkoppling och presentation av data för affärskritiska applikationer. Inom industriell datakommunikation fullföljer Westermo och Korenix de strategiska initiativ och investeringsprogram som beslutats. Målen för respektive affärsenhet ligger fast.

Med de åtgärder som genomförts under 2016 som bas bedöms Beijer Electronics Group kunna visa såväl högre omsättning som ett bättre underliggande rörelseresultat under 2017. Samtidigt är siktet inställt på att nå målen om en tillväxt på sju procent och en rörelsemarginal på tio procent under loppet av 2018.

Den tryckta årsredovisningen på svenska distribueras i dagarna till dem som har registrerat detta önskemål via Beijer Electronics prenumerationsservice. Det går även att beställa rapporten från bolaget via telefon 040-35 86 00 eller e-mail till info@beijerelectronics.com.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida på svenska. En engelsk version av rapporten beräknas finnas tillgänglig på hemsidan samt för distribution under första halvan av maj.

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96.

   

Beijer Electronics Group är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på drygt 1,1 miljarder kronor 2016. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi har stakat ut inriktningen för de närmaste åren och vi har säkrat handlingsutrymmet för fortsatta utvecklingsinsatser.
Per Samuelsson, VD och koncernchef