Beijer Electronics årsredovisning 2010

2010 var ett händelserikt år där två strategiskt viktiga förvärv, ett i USA och ett i Taiwan, krönte årets slut. Mer om detta går att läsa i Beijer Electronics årsredovisning 2010 som idag publicerats på företagets hemsida, www.beijerelectronics.se.

Förvärv av kompletterande bolag på intressanta marknader är en viktig del av företagets tillväxtstrategi. Förvärven av QSI Corporation i USA och Korenix i Taiwan i slutet av året gav bolaget ett värdefullt tillskott av kompletterande produkter och ytterligare sälj- och distributionskanaler. Med detta tillskott har bolaget en god bas för fortsatt expansion i USA och Asien.

Under året har bolaget även gjort en stor satsning på direktförsäljning. Flera nya säljare har anställts och bolaget har bland annat ökat sin geografiska närvaro genom nyetableringar i Storbritannien, Frankrike och USA.

I sin kommentar för året skriver VD och koncernchef Fredrik Jönsson bland annat att:
”Under 2010 har vi kunnat skörda frukterna av vårt hårda arbete. Vi har stärkt positionerna på många håll i världen och en oförminskad hastighet i produktutvecklingen har resulterat i flera spännande produktlanseringar under året. Försäljningen av egenutvecklade produkter på världsmarknaden har gått starkt framåt, inte minst på de asiatiska marknaderna. Asien ökade sin försäljningsandel från 9 till 15 procent och under nästa år räknar vi med en ytterligare ökning till över 20 procent.”

Den tryckta årsredovisning på svenska kommer att distribueras runt den 8 april till dem som har registrerat detta önskemål via Beijer Electronics prenumerationsservice. Det går även att beställa rapporten från bolaget via telefon 040-35 84 96 eller e-mail till info@beijerelectronics.se.

Årsredovisningen på engelska kommer att göras tillgänglig på bolagets hemsida i mitten av april och kommer att kunna beställas i tryckt format i slutet av samma månad. 

 

För mer information kontakta:
VD och koncernchef, Fredrik Jönsson,
tel +46 (0)40 35 86 10, mobil +46 (0)705 17 16 26
CFO Lennart Mauritzson,
tel +46 (0)40 35 86 53, mobil +46 (0)705 52 05 57
Informationsansvarig, Katarina Erichs Emilson,
tel +46 (0)40 35 84 96, mobil +46 (0)703 35 84 96

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 16 länder och en omsättning på 1,2 miljarder kronor 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar