Beijer Electronics årsredovisning 2012

Investeringar i framtida tillväxt genom produktutveckling samt en förstärkning av globala säljorganisationen har präglat verksamheten under det gångna året. Mer om detta går att läsa i Beijer Electronics årsredovisning 2012 som idag publicerats på företagets hemsida, www.beijerelectronics.se.

Flera viktiga produktlanseringar inom teknikområdena HMI, industriell datakommunikation och drivsystem är resultatet av att bolaget under 2012 har investerat mer i produktutveckling än någonsin.

Även satsningen på branschspecifik automation har varit lönsam, bland annat inom järnvägssegmentet i USA där dotterbolaget Westermo vann en av Beijer Electronics största order någonsin med Washington Metropolitan Area Transit Authority som slutkund.

Trots en svag global ekonomisk återhämtning upplevde bolaget en ökad tillväxt på 14 % i USA, vilket överträffade marknaden överlag. Även Skandinavien utgjorde en större försäljningsandel.

I sin kommentar för året skriver VD och koncernchef Fredrik Jönsson bland annat:
”Under året har vi fokuserat på våra globala försäljningsinsatser. Vi har öppnat två nya säljkontor i Asien, i Malaysia och Korea, och anställt 20 nya säljare globalt. Vår närvaro i olika världsdelar minskar känsligheten för konjunktursvängningar och skapar förutsättningar för en viktig konkurrensfördel – närheten till våra kunder.”

Den tryckta årsredovisning på svenska distribueras runt den 9 april till dem som har registrerat detta önskemål via Beijer Electronics prenumerationsservice. Det går även att beställa rapporten från bolaget via telefon 040-35 86 00 eller e-mail till info@beijerelectronics.se.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida på svenska och inom kort även på engelska. Den engelska kommer att kunna beställas i tryckt format i mitten av april. 

För mer information kontakta:
VD och koncernchef, Fredrik Jönsson,  tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)705 17 16 26
CFO, Anna Belfrage, tel 46 (0)40 35 86 53, mobil 46 (0)706 35 86 53

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 21 länder och en omsättning på 1 367 mkr 2012. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

”Under året har vi fokuserat på våra globala försäljningsinsatser. Vi har öppnat två nya säljkontor i Asien, i Malaysia och Korea, och anställt 20 nya säljare globalt. Vår närvaro i olika världsdelar minskar känsligheten för konjunktursvängningar och skapar förutsättningar för en viktig konkurrensfördel – närheten till våra kunder.”
Fredrik Jönsson, VD och koncernchef