Beijer Electronics årsredovisning 2014

Satsningen på industriell datakommunikation samt nylanseringar inom industriell automation har varit i fokus i verksamheten under det gångna året. Mer om detta finns att läsa i Beijer Electronics årsredovisning 2014 som idag publicerats på företagets hemsida, www.beijerelectronics.se.

Koncernen har stärkt sin högteknologiska profil bland annat genom lanseringen av specialiserade operatörspaneler certifierade för extrema och marina driftmiljöer, vilket väckt stort intresse internationellt.

För att ytterligare stärka den globala kärnverksamheten sålde Beijer Electronics den del av den amerikanska verksamheten som riktar sig till fordonssegmentet. Istället valde man att investera ytterligare i Westermo och Korenix inom affärsområde IDC (Industrial Data Communication). Satsningen innebär såväl ökad produktutveckling som stärkt säljorganisation.

Koncernen ökade sammantaget under 2014 sin omsättning och resultatet förbättrades. Ett bra kassaflöde från verksamheten och fokus på att minska rörelsekapitalet medförde att koncernen stärkte sin finansiella ställning med en väsentligt bättre soliditet och en lägre nettoskuld.

I sin kommentar för året poängterar tf VD och koncernchef Anna Belfrage bland annat företagets högteknologiska profil, som kommer att prägla den strategiska inriktningen de närmaste åren: ”Koncernen lägger ned betydande resurser på egen utveckling av kundnära och tekniskt avancerade produkter som säljs i hela världen, och under 2014 svarade våra egenutvecklade produkter för över 80 procent av koncernens omsättning.”

Den tryckta årsredovisningen på svenska distribueras runt den 1 april till dem som har registrerat detta önskemål via Beijer Electronics prenumerationsservice. Det går även att beställa rapporten från bolaget via telefon 040-35 86 00 eller e-mail till info@beijerelectronics.se.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida på svenska och inom kort även på engelska. Den engelska årsredovisningen kan också beställas i tryckt format, vilken kommer att distribueras i slutet av april. 

För mer information kontakta:

Tf VD och koncernchef Anna Belfrage, tel 46 (0)40 35 86 53, mobil 46 (0)706 35 86 53
Tf CFO Joakim Nideborn, tel 46 (0)40 35 84 49, mobil 46 (0)707 72 29 83

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 19 länder och en omsättning på 1 402 mkr 2014. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Koncernen lägger ned betydande resurser på egen utveckling av kundnära och tekniskt avancerade produkter som säljs i hela världen, och under 2014 svarade våra egenutvecklade produkter för över 80 procent av koncernens omsättning.
Anna Belfrage, tf VD och koncernchef