Beijer Electronics Group AB (publ) förvärvar det irländska bolaget Virtual Access

Report this content

BEIJER GROUP förvärvar genom affärsenheten Westermo 100 procent av det irländska bolaget Virtual Access Limited - ett teknologibolag som är specialiserat på trådlösa industriella routers och gateways samt tjänster och service inom styrd uppkoppling. Virtual Access riktar sig till kunder inom främst telekombranschen, trafik- och transporthantering samt sektorer inom utility såsom el och vatten.

I juli 2019 aviserade BEIJER GROUP och Westermo förvärvet av teknologibolaget Neratec som är starka inom WLAN-lösningar till huvudsak tågmarknaden. Med förvärvet av Virtual Access tillför Westermo även mobil teknologi. Med dessa två förvärv har Westermo en bred och stark trådlös produktportfölj som kommer att bidra till ökad lönsam tillväxt.

Virtual Access har cirka 40 medarbetare och en årlig försäljning på cirka tolv miljoner euro (130 mkr). Bolagets lönsamhet är mycket god och verksamheten bedrivs i Dublin i Irland.

− Jag är klart nöjd med att vi kan avisera detta andra kompletterande förvärv till vår affärsenhet Westermo. Vi bedriver verksamhet på marknader där digitaliseringen växer snabbt i en alltmer uppkopplad värld. Förvärvet av Virtual Access förstärker vår position ytterligare, säger Per Samuelsson, VD och koncernchef för BEJER GROUP.

− Förvärvet av Virtual Access stärker Westermos erbjudande till marknaderna inom eldistribution och andra ”utilities” genom att även erbjuda en stark portfölj inom trådlös uppkoppling som vi kan marknadsföra och sälja genom vår internationella säljorganisation. Förvärvet stödjer vår strategi − WeGrow − på ett utmärkt sätt. Virtual Access i Irland kommer att utgöra vårt teknologicenter för mobila trådlösa lösningar, säger Jenny Sjödahl, VD för Westermo.

− Vi är mycket glada över att bli en del av Westemo och BEIJER GROUP. Westemos världsomspännande säljorganisation kommer att säkerställa att vi når ut till den globala marknaden och att våra kompletterande teknologier skapar ett starkt erbjudande till marknaden, säger Henry Branklin, VD för Virtual Access Limited.

Köpeskillingen för Virtual Access Limited uppgår till 18 miljoner euro på skuldfri basis. Den betalas kontant och finansieras genom BEIJER GROUPs befintliga finansieringsavtal. En prestationsbaserad tilläggsköpeskilling kommer att betalas efter 2021 om vissa kriterier infrias. Förvärvet kommer att ha begränsad påverkan på BEIJER GROUPs resultat under 2019 men förväntas bidra under 2020 i linje med Westermos lönsamhetsnivå.

    

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96.
   

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics Group AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 30 oktober 2019 kl 13.30.

  
   

Beijer Electronics Group AB (publ) är en växande innovationsintensiv koncern inom affärskritisk industriell digital teknologi och IIoT. Med ett starkt fokus på kopplingen mellan människa, teknologi och data är vi stolta över att ha några av de världsledande globala företagen som våra huvudkunder. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,4 miljarder kronor 2018. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Jag är klart nöjd med att vi kan avisera detta andra kompletterande förvärv till vår affärsenhet Westermo. Vi bedriver verksamhet på marknader där digitaliseringen växer snabbt i en alltmer uppkopplad värld. Förvärvet av Virtual Access förstärker vår position ytterligare.
Per Samuelsson, VD och koncernchef