Bokslutskommuniké 2011: Fortsatt tillväxt och rekordresultat för helåret

 

Helåret 2011
• Orderingången ökade med elva procent till 1 406,9 mkr (1 273,6)
• Nettoomsättningen steg med 15 procent till 1 417,7 mkr (1 232,3)
• Rörelseresultatet ökade med 21 procent till 150,3 mkr (124,3)
• Vinsten efter skatt steg med elva procent till 99,1 mkr (89,5)
• Vinsten per aktie ökade till 5,03 kronor (4,61)
• Styrelsen föreslår en utdelning på 2,25 kronor (2,00)

Fjärde kvartalet
• Orderingången ökade med fem procent till 343,2 mkr (328,0)
• Nettoomsättningen steg med tre procent till 345,3 mkr (336,2)
• Rörelseresultatet uppgick till 29,1 mkr (35,0)
• Vinsten efter skatt blev 15,2 mkr (26,2)
• Resultatet i fjärde kvartalet belastades med 2,8 mkr i kostnader för översvämningarna i Thailand

   
VD FREDRIK JÖNSSON KOMMENTERAR
”Beijer Electronics kunde för helåret 2011 visa sin hittills högsta omsättning och ett rekordresultat. Omsättningen ökade med 15 procent till drygt 1,4 miljarder kronor och rörelseresultatet steg med över 20 procent till 150 mkr. Våra förvärv, amerikanska QSI och taiwanesiska Korenix, har varit lyckosamma och överträffat förväntningarna. De har båda bidragit väsentligt till tillväxt och resultat. Samtidigt har vi haft en god kostnadskontroll som gett effekt på resultatet.

Resultatet belastades med engångskostnader för översvämningarna i Thailand och ökade kostnader för produktutveckling under fjärde kvartalet.

Sammantaget befinner sig Beijer Electronics i en expansionsfas. Vi satsade över 100 mkr under 2011 på utveckling av produkter som successivt kommer att lanseras under 2012. Den största satsningen avser en helt ny global plattform av HMI-terminaler baserade på iX-mjukvaran. Vi har även ökat resurserna på säljsidan samt öppnat säljkontor i Brasilien och Indien.

Affärsområde IDC har fortsatt att övertyga och jag är väldigt nöjd med utvecklingen under 2011. Den organiska tillväxten har varit hög och förvärvet av Korenix har haft en gynnsam påverkan på affärsområdet. Satsningen på den amerikanska marknaden har gett snabbare och bättre resultat än väntat och redan under det fjärde kvartalet visade verksamheten positivt resultat. Vi har stora förhoppningar om en fortsatt kraftig expansion inom IDC.

Affärsområde Automation har successivt ökat omsättning och resultat. För helåret har Automation gjort en stark återhämtning vilket innebar att lönsamheten närmade sig det långsiktiga målet. Positivt var också att alla marknader som Automation bearbetar för första gången visade ett positivt resultat under året.

Affärsområde HMI Products visade en bra tillväxt och hög lönsamhet för helåret. Förvärvet av QSI har gett väsentliga tillskott till omsättning och resultat. Försäljningen minskade dock i slutet av året beroende på lägre efterfrågan i Kina och från några brand label-kunder. Detta har vi bemött med ökade marknadssatsningar och expansion av säljkåren. Dessutom lanseras de nya terminalerna under våren. Vi räknar dock med att det tar en viss tid innan satsningarna får effekt på försäljningen.”

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad där VD och koncernchef Fredrik Jönsson och CFO Anna Belfrage presenterar och kommenterar rapporten.

Tid:  Torsdagen den 9 februari kl 10.30

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:
Från Sverige: +46(0)8 50685335
Från Storbritannien: +44(0) 2071539156

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
https://www.anywhereconference.com/?Conference=108266435&PIN=340906

Delårsrapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics
hemsida www.beijerelectronics.se under Investerare/Presentationer.

Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!
  

För mer information kontakta:
VD och koncernchef Fredrik Jönsson, tel +46 (0)40 35 86 10, mobil +46 (0)705 17 16 26
CFO Anna Belfrage, tel +46 (0)40 35 86 53, mobil +46 (0)706 35 86 53

 

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 18 länder och en omsättning på 1,2 miljarder kronor 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Beijer Electronics kunde för helåret 2011 visa sin hittills högsta omsättning och ett rekordresultat. Omsättningen ökade med 15 procent till drygt 1,4 miljarder kronor och rörelseresultatet steg med över 20 procent till 150 mkr. Våra förvärv, amerikanska QSI och taiwanesiska Korenix, har varit lyckosamma och överträffat förväntningarna. De har båda bidragit väsentligt till tillväxt och resultat. Samtidigt har vi haft en god kostnadskontroll som gett effekt på resultatet
Fredrik Jönsson, VD och koncernchef