Delårsrapport januari - september 2011: Fortsatt tillväxt med hög och stabil lönsamhet

Report this content

 

Nio månader

  • Orderingången ökade med 12 procent till 1 063,7 mkr (945,6)
  • Nettoomsättningen steg med 20 procent till 1 072,4 mkr (896,1)
  • Rörelseresultatet ökade med 36 procent till 121,2 mkr (89,3)
  • Vinsten efter skatt steg med 33 procent till 84,0 mkr (63,3)
  • Vinsten per aktie steg med 33 procent till 4,28 kronor (3,22)
  • Split av aktie med 12,7 miljoner nya aktier till totalt 18,9 miljoner aktier

  
Tredje kvartalet

  • Orderingången ökade med 16 procent till 332,3 mkr (287,5)
  • Nettoomsättningen steg med 14 procent till 342,5 mkr (300,7)
  • Rörelseresultatet ökade med 14 procent 39,5 mkr (34,7)
  • Vinsten efter skatt steg med 13 procent till 26,5 mkr (23,4)

   
VD FREDRIK JÖNSSON KOMMENTERAR
”Beijer Electronics visade under det tredje kvartalet en fortsatt tillväxt med en stabil och hög lönsamhet som låg på rekordnivåer. Försäljningen steg med 14 procent under perioden. Ökade volymer innebar ett högre resultat och en rörelsemarginal på 11,5 procent. Förvärven, Korenix och QSI, har fortsatt att leverera bättre än förväntat och de har bidragit väsentligt till ökningen av såväl omsättning som resultat. Den globala finansiella oron har inte påverkat utfallet för det tredje kvartalet. Det finns tendenser till avmattning på vissa marknader och delsegment. Vi följer utvecklingen noga och har beredskap för att parera en sämre efterfrågan.

Affärsområde IDC fortsatte att övertyga under det tredje kvartalet med en försäljningsökning på 45 procent och en resultatökning på 53 procent. Det innebar en rekordmarginal på över 17 procent. IDCs utveckling vittnar om stora tillväxtmöjligheter. Vår satsning i USA har bara börjat och utvecklingen där är klart positiv med ökad försäljning kvartal för kvartal. Korenix har integrerats på ett bra sätt och vi har haft ett högt tempo i produktutvecklingen med flera nya produktlanseringar både för Korenix och för Westermo.

Affärsområde HMI Products visade en god tillväxt och en fortsatt mycket bra lönsamhet. Integrationen av QSI har löpt enligt plan och bolaget har givit ett bra bidrag till både omsättning och resultat. Affärsområdets organiska orderingång var dock svagare under det tredje kvartalet. Efterfrågan på HMI-produkter i Kina mattades under perioden vilket påverkade affärsområdets försäljning där negativt.

Vi har även under det tredje kvartalet startat ett säljbolag i Brasilien samt inrättat ett separat affärsområde, Asia Pacific, för att driva utvecklingen och expansionen i respektive region.

Affärsområde Automation hade en stabil utveckling med en något högre försäljning och ett oförändrat resultat under det tredje kvartalet. Tillväxten hittills under året har varit god i Danmark, Sverige och Finland samt en återhämtning i Norge under tredje kvartalet. Baltikum visade en stark tillväxt och alla marknader som Automation bearbetar levererar nu ett positivt resultat. Fokuseringen på större OEM-kunder resulterade i ett antal nya affärer. Vi har dock märkt en mindre inbromsning på marknaden och n ökad försiktighet särskilt vid större investeringsbeslut.”

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad där VD och koncernchef Fredrik Jönsson och CFO Lennart Mauritzson presenterar och kommenterar rapporten.

Tid:  Tisdagen den 25 oktober kl 10.30

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:
Från Sverige: +46(0)8 56627513
Från Storbritannien:+44(0) 207 750 9950

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
https://www.anywhereconference.com/?Conference=108263114&PIN=402078

Delårsrapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics
hemsida www.beijerelectronics.se under Investerare/Presentationer.

Här kommer sedan en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig.

Välkommen!

För mer information kontakta:

VD och koncernchef, Fredrik Jönsson,
tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)705 17 16 26

CFO, Lennart Mauritzson,
tel 46 (0)40 35 86 53, mobil 46 (0)705 52 05 57

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 16 länder och en omsättning på 1,2 miljarder kronor 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar